TargeT_FaceB_P03-01

ໄວໜຸ່ມອິນເດຍ ພັດທະນາຊຸດຫຸ່ນຍົນ

ວິສະວະກອນ ຊາວອິນເດຍ ເປີດເຜີຍ ຕົ້ນແບບຊຸດຫຸ່ນຍົນລາຄາຖືກ ທີ່ຈະພິກໂສມວົງການພາກອຸດສາຫະກຳ. ຊຸດຫຸ່ນຍົນມີຊື່ວ່າ: G2 ເປັນຊຸດຫຸ່ນຍົນເມື່ອໃສ່ແລ້ວ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃສ່ສາມາດຍ່າງໄປ-ມາໄດ້ ແລະ ຍົກເຄື່ອງຂອງທີ່ໜັກ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຈະມີກະບອກສູບ ເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນພະລັງງານລົມໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ ແລະ ໃຊ້ພະລັງານຈາກ “ແບັດເຕີລີ”. ເຊິ່ງກົນໄກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງຊຸດຫຸ່ນຍົນນີ້ຖືກກວ່າລາຄາຫຸ່ນຍົນທົ່ວໄປ ທີ່ໃຊ້ “ເຊັນເຊີ້” ແລະ ໂປຼແກຣມທີ່ຊັບຊ້ອນເຊິ່ງມີລາຄາສູງ ໂດຍຊຸດຫຸ່ນຍົນນີ້ ມີລາຄາປະມານ 750 ໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.   ທ້າວ ວິມານ ໂຄວິນ ມານິກັນດັນ ຄືຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການປະດິດຊຸດຫຸ່ນຍົນຕົວຕົ້ນແບບນີ້ ລາວກຳລັງຮຽນປີສຸດທ້າຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກຳສາດ MES ໃນລັດ ເກຣາລະ (Kerala) ທາງພາກໃຕ້ຂອງອິນເດຍ ລາວກ່າວວ່າ: ລາວໄດ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາ Sci-Fi ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຫຸ່ນຍົນທະຫານລະບົບ AMP (Amplified Mobility Platform) ທີ່ປະກົດໃນຮູບເງົາເລື່ອງ Avatar ມາພັດທະນາເປັນຮູບແບບຊຸດຫຸ່ນຍົນຕົ້ນແບບດັ່ງກ່າວ. ຊຸດຫຸ່ນຍົນຕົວນີ້ຍັງຕ້ອງອາໄສການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະການແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ໂຄງສ້າງ ໂດຍເມື່ອເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມເຂົ້າໄປ ກໍຈະເກີດປະຕິກິລິຍາກັບໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເຫຼັກເຮັດໃຫ້ເກີດຂີ້ມ້ຽງໄດ້. ແຕ່ຖ້າຫາກຊຸດຫຸ່ນຍົນຕັ້ນແບບນີ້ພັດທະນາສຳເລັດ ກໍຈະສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນພາກອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ການຍົກ ຫຼື ຍ້າຍວັດສະດຸ ທີ່ນໍ້າໜັກຫຼາຍກິໂລກຼາມ ເຊິ່ງຈະປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່ອງຕົວກວ່າການໃຊ້ລົດຍົກ (forklift)  ຫຼາຍເທົ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu