target_faceb_p010-01

ໄຊຍະບູລີ ອະນຸຍາດໃຫ້ເອກະຊົນສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ

ສະຫາຍ ບຸນທີ ແສງຈັນທະລາ ນັກຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ລົງທຶນສຶກສາສຳຫລວດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງ ເຂື່ອນໄຟ ຟ້າຂະໜາດ ນ້ອຍ 8 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ໂຄງການນ້ຳຮຸ່ງ 1 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 15 MW , ໂຄງການນ້ຳຮຸ່ງ 2 ຈຸດບ້ານຄອນປຽດ, ໂຄງການ ນ້ຳຮຸ່ງ 3 ຈຸດບ້ານນາກວາງ, ໂຄງການນ້ຳແມດ, ຈຸດບ້ານປາກທຽວ, ໂຄງການນ້ຳສິງ ເມືອງຫົງສາ, ໂຄງການນ້ຳຍາງ, ໂຄງການນ້ຳປຸຍ ເມືອງພຽງ ແລະ ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 2.

ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ ຍັງມີບັນດາໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງບາງໂຄງການ ພວມສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ບາງໂຄງການພວມ ຢູ່ໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ບາງໂຄງການ ພວມດຳເນີນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຂອງໄຊຍະບູລີ ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1.285 ເມກາວັດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ 60%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າ ຫົງສາລິກໄນ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1.878 MW ສຳເລັດ 100% ປັດຈຸບັນ ໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ 3 ໜ່ວຍ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ເມືອງເງິນ-ປາກແບງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 912 MW ປັດຈຸບັນພວມກຽມຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານເອກະສານ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອຳນວຍຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ສຳປະທານໂຄງການ; ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຂອງ ເມືອງປາກລາຍ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 740 MW ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າ ຈຸດດອນເມນ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ ທີ່ພວມສຶກສາ 950 MW ພວມຢູ່ໃນໄລຍະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ; ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳພູນ ເມືອງປາກລາຍ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW; ໂຄງການໄຟຟ້າປາກງື່ມ ເມືອງເງິນ-ຫົງສາ ມີກຳລັງຕິດ ຕັ້ງພວມສຶກສາ 70 MW.

ຖ້າຫາກວ່າບັນດາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການຂາຍກະແສໄຟຟ້າ ໄປຍັງແຂວງໃກ້ຄຽງ ຫລື ຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຕາມແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານວາງໄວ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu