TargeT_FaceB_P.03jpg-01

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລາວ

ກອງປະຊຸມຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2016 (Lao startup and entrepreneurs forum 2016) ເປັນໂຄງການທີ່ສະໜອງທຶນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍເຫຼືອພາກສ່ວນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນວຽກງານການພັດທະນາໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ນອກນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຈັດການສຳຫຼວດສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການໃໝ່ໃນລາວ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນອື່ນໆອີກ.

ການສຳຫຼວດສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການໃໝ່ແມ່ນການສຶກສາຕົວຈິງກັບບັນດາ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນລາວ ເພື່ອການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົນແກ່ຜູ້ທີ່ຢາກເລິ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ ແລະ ແນະນຳການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກຳລັງພົບຢູ່ໃນສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ 2016 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມຣັດສະໜີ ພລາຊາ  ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກ່າວເປີດງານໂດຍທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳລາວ, ມີບັນດາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານຂອງໂຄງການ Mekong Business Initative (MBI) ແລະ ບັນດາຜູ້ປະກອບການໃໝ່ໃນລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu