target_faceb_p-07jpg-01

ໃນ10ຄົນມີພຽງ1ຄົນທີ່ລອດຕາຍ

ກົດເຂົ້າໄປອ່ານເລີຍ…..ປະເທດໃດແດ່ທີ່ມີມົນລະພິດສູງ….WHO ລະບຸວ່າ: ໃນ 10 ຄົນ ມີພຽງ 1 ຄົນທີ່ລອດຈາກ……

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຖະແຫຼງການສະຖານະການມົນລະພິດປະຈຳປີ ລະບຸວ່າ: ມົນລະພິດເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ນຳໄປສູ່ອັດຕາການເສຍຊີວິດເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.

ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເປີດເຜີຍລາຍງານສະຖານະການມົນລະພິດປະຈຳປີ 2016 ພົບວ່າ ປະຊາກອນ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນໂລກ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ມີພິດເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງລະບຸວ່າ: ປະເທດແຖບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເມດີເຕເລເນຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ມີຄ່າມົນລະພິດສູງກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ WHO ກໍານົດ ເຊິ່ງປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 92% ທີ່ອາໃສໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງພົບກັບມົນລະພິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈັບໄຂ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດການເສຍຊີວິດອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງປະຊາກອນໂລກປະມານ 3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ.

ອົງການອະນາໄມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການບັນຫາມົນລະພິດ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດທີ່ມີການຜະລິດສູງເຊັ່ນ: ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ ແລະ ອີກຫຼາຍປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ຂະນະທີ່ບາງປະເທດ ລວມທັງຈີນ, ສະຫະລັດ ແລະ ໄທ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງນີ້ແລ້ວ ໂດຍໄດ້ນໍາມາບັນຈຸໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫວັງວ່າ ບໍ່ພຽງຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການເສຍຊີວິດ ແລະ ສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບປະຊາກອນຕາມຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາວິກິດສະພາບອາກາດທີ່ທົ່ວໂລກກຳລັງປະສົບຢູ່.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu