target pic122-01

ໂສ້ງຢີ້ນ ແລະ ເກີບບູ້ດ ສະເໜໃຫມ່ຂອງຜູ້ຊາຍໃນເມືອງ

ຜູ້ຊາຍທັນສະໄໝໃຜໆກໍ່ມັກ ເປັນຜູ້ຊາຍຢ່າຢຸດແຕ່ງໂຕ ເພາະປັດຈຸບັນ, ສາວໆສ່ວນຫຼາຍມັກຜູ້ຊາຍທີ່ແຕ່ງໂຕເປັນຫລາຍຂື້ນ  ໂສ້ງຢີ້ນ ແລະ ເກີບບູ້ດກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້້າກັນສຸດໆ ເບິ່ງແລ້ວເປັນໜຸ່ມມາດເທ້ຂື້ນມາທັນທີ ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍໃນຕອນນີ້ ແລະ ຍັງແຕ່ງງ່າຍສະບາຍຕາເວລາພົບເຫັນ ພ້ອມຍັງເໜາະກັບຫລາຍໂອກາດອີກດ້ວຍ.

No comments

  1. 2 ແຖວເຄິ່ງ! ອົດສາກົດເຂົົ້າມາຄິດວ່າຊິມີຂໍ້ມູນຫຍັງໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການເລືອກສົ້ງຢີນ ແລະ ເກີບບູ໊ດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu