ml-01

ໂມງບອກຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງໜຸ່ມໆຍຸກໃໝ່

ການເລືອກຊື້ໂມງຈັກໜ່ວຍໜື່ງຖືວ່າເປັນການລົງທືນທີ່ສຳຄັນ ເພາະບໍ່ໄດ້ໃສ່ເພື່ອບອກເວລາພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງເປັນການບົ່ງບອກເຖິງຣົດສະນິຍົມ, ການເປັນຕົວຕົນຂອງເຈົ້າຢ່າງຊັດເຈນ ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນືງຄືສາຍ ແລະ ໜ້າຈໍຂອງມັນ ສາຍເຫຼັກ ຫລື ສາຍໂລຫະອາດຈະບອກໄດ້ວ່າເຈົ້າເປັນຄົນສຸຂຸມ ແລະ ສຸພາບ ແຕ່ຖ້າເປັນສາຍໜັງ ແລະ ສາຍຜ້າກໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມ Casual ໄດ້ດີ ໃນນັ້ນໜ້າຈໍໂມງກໍ່ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຄວາມ Classic ເຂົ້າໄປຕື່ມ ພ້ອມຍັງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຜ່ອນຄາຍຫຼາຍຂື້ນ ເທົ່ານີ້ກໍ່ຖືວ່າປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງລົງໂຕແລ້ວ ເໜາະສຳຫລັບໜຸ່ມສຸພາບໃນຊຸດສູດແບບ Smart Classic ໄດ້ເລີຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: glitters

ໂດຍ: Alinshow

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu