12226639_1662741127335545_902349012_n

ແຂວງຫົວພັນເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມແຜນການເພື່ອມອບເຂົ້າງົບປະມານ

ເມື່ອ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ຕຸລາ 2015 ທ່ານ ທອງຢ້ຽວ ພັດມະນີຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານແຫ່ງລັດວ່າ: ການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານສົກ 2014-2015 ນີ້: ແຂວງຫົວພັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບລາຍຮັບດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນເພື່ອມອບເຂົ້າງົບປະມານລັດໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ, ສະກັ້ດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ, ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງໃຫ້ທັນກຳນົດເວລາ. ການປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ວ່າ ແຂວງຫົວພັນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ​ເຊິ່ງຕາມແຜນການປີ​ແມ່ນ 76 ຕື້ 865 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ​ໄດ້ 103 ຕື້ 904 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 135,12% ຂອງແຜນການ.

ທ່ານ ທອງຢ້ຽວ ພັດມະນີຈັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບມອບເຂົ້າງົບປະມານ ໃນສົກປີ 2014-2015 ຈະໄດ້ລື່ນແຜນການທີ່ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຈຸດອ່ອນບາງດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂເປັນຕົ້ນ ການເກັບລາຍຮັບຈາກຜູ້ປະກອບການທາງທຸລະກິດບາງພາກສ່ວນ ຕໍ່ກັບກົດໝາຍການບັນ ຊີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານຂອງບາງພະແນກການ, ກົມກອງຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ບໍ່ທັນໄດ້ສຸມໃສ່ຊອກລາຍຮັບທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖານລາຍຮັບຊັບສິນບໍ່ມີຖານລາຍຮັບຄົງຕົວຍາວນານ ສ່ວນຫຼາຍເປັນລາຍຮັບບັງເອີນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່, ຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າພາຫະນະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຍັງຊະຊາຍ, ການນຳເຂົ້ານັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ສະພາບການຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານຍັງຊັກຊ້າ, ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານດ້ານຈໍານວນພົນ-ຄັງເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຍັງບໍ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ຍັງຂາດຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ ຍັງບໍ່ທັນລວມສູນເຂົ້າບັນຊີຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ ເພື່ອປະຕິບັດການຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຕາມບົດແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

 

12226913_1662741130668878_2119026461_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu