TargeT_FaceB_P05-01

ເສັ້ນທາງໜອງບຶກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ

ປັດຈຸບັນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງສ້ອມແປງ ເສັ້ນທາງ ໜອງບຶກ-ໜອງພະຍາ-ຕານມີໄຊ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ກໍຄື ຜູ້ນຳໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ໄດ້ສັນຈອນໄປມາສະດວກສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2016 ທ່ານ  ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມການສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວເສັ້ນທາງໜອງບຶກ-ໜອງພະຍາ-ຕານມີໄຊ ເຊິ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂດຍບໍລິສັດ ລາວເວີນອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຄວາມຍາວ 9,3 ກິໂລແມັດ ເຫັນວ່າມີສະພາບຊຸດໂຊມຫຼາຍ ເຊິ່ງລັດຖະບານກຳລັງກະກຽມກໍ່ສ້າງ ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ເປັນລະດູຝົນ ບວກກັບລົດທີ່ທຽວທາງນີ້ມີຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງດັ່ງກ່າວທີ່ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານຢູ່ແລ້ວຍິ່ງຊຸດໂຊມຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂຮີບດ່ວນ ໂດຍໄດ້ມີການສົມທົບກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ກໍ່ຄືພະແນກ ຍທຂ.ນວ ສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2016 ສໍາລັບມູນຄ່າການສ້ອມແປງຊົ່ວຄາວຄັ້ງນີ້ ແມ່ນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 4 ຕື້ກີບ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu