TargeT_FaceB_P04-01

ເສດຖະກິດໂລກ ໄຕມາດ 3 ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ

IFO ສະຖາບັນວິໄຈເສດຖະກິດຂອງເຢຍລະມັນ ເປີດເຜີຍຜົນສຳຫຼວດທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ລະບຸວ່າ: ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດ 3 ປີ 2016 ເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທົບທີ່ອັງກິດໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຈາກການຫຼຸດລົງຂອງເສດຖະກິດໃນເຂດພາກພື້ນອາຊີ. ທັງນີ້ ດັດຊະນີ ພາວະເສດຖະກິດໂລກປັບຕົວລົງ 4,5 ຈຸດ ສູ່ລະດັບ 86,0 ຈຸດໃນໄຕມາດ 3 ເຊິ່ງເປັນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 3 ປີ ແລະ ຕໍ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດມູມມອງຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນໍາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຈຳນວນ 1.086 ຄົນໃນ 115 ປະເທດ ເຊິ່ງປະເດັ່ນທີ່ IFO ເຮັດການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນ  ຄວບຄຸມເຖິງມູມມອງກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດທົ່ວໂລກໃນໄຕມາດ 3/2016 ໂດຍ IFO ໄດ້ເລີ່ມເຮັດການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ປີ 1981. ທ່ານ ຄຣີເມນສ໌ ເຟສ໌ ປະທານ IFO ເປີດເຜີຍຕື່ມວ່າ: ຜົນການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານທົ່ວໂລກຍັງກັງວົນວ່າ: ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ Brexit ແລະ ພາວະການຫຼຸດລົງຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊີ.

ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຂອງ IFO ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂອງກອງທືນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ໂດຍໄດ້ປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກປະຈໍາປີ 2016 ແລະ 2017 ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງ Brexit . ການລາຍງານຂອງ IMF ຫຼ້າສຸດລະບຸວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວ 3,1% ໃນປີ 2016 ແລະ 3,4% ໃນປີ 2017 ເຊິ່ງຫຼຸດລົງ 0,1% ຈາກການຄາດຄະເນໃນເດືອນເມສາ ທີ່ລະດັບ 3,2% ແລະ 3,5% ຕາມລຳດັບ. ນອກນີ້, IMF ຍັງກ່າວວ່າ Brexit ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຂາລົງຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທຶນຕະຫຼອດຈົນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu