target_faceb_p10-01

ເສດຖະກິດໂລກຕົກຕໍ່າສຸດ-ທຽບໃສ່ວິກິດປີ 2008

ອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD) ຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກປີ 2016 ສາເຫດຍ້ອນການຄ້າໂລກອ່ອນນ້ອຍເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງ. ຈາກເຄີຍຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ທີ 3% ລົງມາຢູ່ 2,9% ເຊິ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ເກີດວິກິດການເສດຖະກິດປີ 2008 ເນື່ອງຈາກການຄ້າທົ່ວໂລກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດພັດທະນາແລ້ວເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ເອີຣົບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງອ່ອນນ້ອຍ ພ້ອມຄາດວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປານກາງທີ່ 3,2% ໃນປີ 2017 ຫຼຸດລົງຈາກຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນໜ້າຢູ່ທີ່ 3,3%.

OECD ລະບຸວ່າ: ການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ຂອງອັງກິດ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ຂະນະທີ່ ການຄ້າທົ່ວໂລກຍັງຢູ່ໃນພາວະບໍ່ມີການເໜັງຕີງ ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານການເປີດເສລີທາງທາງການຄ້າທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຢູ່ຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າບໍລິໂພກຫຼາຍແຫ່ງ. ທັງນີ້, ຍັງປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດເຫຼືອ 1,4% ຈາກ 1,8% ເນື່ອງຈາກຕົວເລກການລົງທຶນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ, ລາຄານໍ້າມັນດິບຕົກຕໍ່າ. ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ທີ່ 0,6% ຈາກ 0,7% ເນື່ອງຈາກການແຂງຄ່າຂອງເງິນເຢນ ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ການສົ່ງອອກຂອງປະເທດ ໂດຍການສົ່ງອອກຂອງຍີ່ປຸ່ນຫຼຸດລົງ 9,6% ໃນເດືອນສິງຫາ 2016 ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງຕິດຕໍ່ກັນ 11 ເດືອນ ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນພາສີການຂາຍເພື່ອກະຕຸ້ນການບໍລິໂພກ, ສະເພາະກຸ່ມ ຍູໂຣໂຊນ 1,5% ຈາກ 1,6% ສຳລັບປີນີ້ ຂະນະທີ່ຫຼຸດຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2017 ເຫຼືອ 1,4 ຈາກ 1,7% ເຊິ່ງມີທ່ວງທ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບ ຊັດເຈນຂຶ້ນໃນປີ 2017 ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍການເງິນຂອງເອີຣົບ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຍັງມີຄວາມເໝາະສົມຢູ່. ສ່ວນປະເທດອັງກິດແມ່ນໄດ້ຄາດການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 1,8% ຈາກ 1,7% ຫຼັງຟື້ນຕົວຈາກ Brexit ແລະ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດປະເທດຈີນໄວ້ທີ່ 6,5% ໃນປີ 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu