target_faceb_p06-01

ເສດຖະກິດອາເມລິກາຍັງບໍ່ເຕີບໂຕ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການກຳນົດນະໂຍບາຍທະນາຄານກາງສະຫະລັດ (Fed) ມີມະຕິໃຫ້ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໄວ້ທີ່ 0,25%-0,50% ໂດຍຍັງບໍ່ມີການປັບຂຶ້ນ ນັບເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກຳມະການກຳນົດນະໂຍບາຍເລື່ອງອັດຕາດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ 6 ແລ້ວ ແຕ່ຍັງລໍຖ້າສັນຍານການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດກ່ອນ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ Fed ໄດ້ຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສຳລັບປີ 2017 ເຫຼືອພຽງ 1,8% ຫຼຸດລົງຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 2,0% ໂດຍທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າເສດຖະກິດຈະກັບມາຟຶ້ນຕົວໄດ້ອີກຄັ້ງໃນໄລຍະເຄິ່ງປີຫຼັງ ເຊິ່ງກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີການປັບອັດຕາດອກເບ້ຍອີກຄັ້ງໃນໄລຍະທ້າຍປີນີ້ໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu