TargeT_FaceB_P06-01

ເລັ່ງແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນ-ພັດທະນາການສຶກສາ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສຶກສາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ສັງລວມວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຂະແໜງການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ: ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ບັນດາຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຊົນນະບົດ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂໍ້ມູນສຳລັບຕົວຊີ້ບອກ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNESCO ແລະ UNICEF ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາຮອດປີ 2030 (ເປົ້າໝາຍທີ 4) ຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ສູນເຝີກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍເປັນທານຂອງທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າກົມ ຮອງກົມ ພະແນກ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂົງເຂດການສຶກສາມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍ ໃນນັ້ນ ເປົ້າໝາຍທີ 4 ປະກອບມີ 7 ຄາດໝາຍ 3 ມາດຕະການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລວມ ມີທັງໝົດ 42 ຕົວຊີ້ບອກ ເຊິ່ງບັນດາເນື້ອໃນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນະພາບເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມກະລາໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບທຸກຄົນໃຫ້ຍືນຍົງ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu