TargeT_FaceB_P03-01

ເມືອງນາຊາຍທອງປ່ຽນຖ່າຍໝໍ້ນັບໄຟສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ

ທ່ານທະວີສິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຫົວໜ້າ ສາຂາ ໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ເປີດເຜີຍວ່າ: ໄຟຟ້າ ສາຂາ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການປ່ຽນຖ່າຍໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ (ກົງເຕີ ດິຈີຕອລ)ແທນອັນເກົ່າ ຈໍານວນ 11.000 ກວ່າໜ່ວຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກເຮ່ຍຂອງພະລັງງານ ແລະ ແກ້ບັນຫາການຈົດໄຟແບບຄາດເດົາ,ເພື່ອສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈົດໃບບິນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕົວຈິງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

ຖ້າຫາກໂຄງການດັ່ງກ່າວປະຕິບັດສໍາເລັດ ຈະເປັນໂຄງການຕົວແບບໃຫ້ກັບໄຟຟ້າສາຂາອື່ນໆນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຂໍ້ດີຂອງກົງເຕີ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນທຸກໆທ້າຍເດືອນມັນຈະຕັດຕົວເລກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທ້າຍເດືອນໄວ້ ພ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາຕົວເລກໄວ້ 1 ເດືອນ ແລະ ກົງເຕີຍັງສາມາດຮັກສາຕົວເລກຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ລະເດືອນໄວ້ເປັນເວລາ 1 ປີ ອັນເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຂ່າວ-ພາບ: ເສດຖະກິດການຄ້າ.

No comments

  1. ບ້ານຂອງຂອ້ຍກະເດືອດຮ້ອນເຊັ່ນກັນ
    ຂື້ນກັບບ້ານນາສຽ້ວໜ້າຄາ້ຍ224 0305425756 ຢູ່ແຄມທາງກົງກັນຂາ້ມ
    ກັບບ້ານຊຳເກດ
    ສອງເດືອນມານີິເດຶອດຮອ້ນຫລາຍໆ
    ຊອ່ຍມາປຽ່ນໃຫ້ແດ່ ຂໍຂອບໃຈນຳລ່ວງໜ້າ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu