TargeT_FaceB_P02-01

ເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ການລົງທຶນຂອງລັດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດໃນຕໍ່ໜ້າ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2016 ນີ້, ໂດຍມີທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີບັນດາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ບັນດາກະຊວງ-ອົງການລັດ ທຽບເທົ່າກະຊວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກ ຂອງຕົນ ເພື່ອນຳເຂົ້າໃນແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2017 ໂດຍສຸມໃສ່ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ກ້າວໄປສູ່ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດຕົວເລກ ຄາດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.

ນອກນັ້ນ, ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນໃຫ້ຈັດສັນງົບປະມານ ໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 40%, ຂົງເຂດ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 35% ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການ 25% ເຂົ້າໃນແຜນປະຈຳປີ ຂອງແຂວງຕົນ, ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ, ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ.       ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu