TargeT_FaceB_P.05jpg-01

ເປີດສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າມັນ

ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເປີດສູນຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ກວດການ້ຳມັນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ກວດການ້ຳມັນທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທັງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມີການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນທີ່ດີ ໄດ້ມາດຖານແຫ່ງຊາດ. ພິທີເປີດການກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມີຂຶ້ນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຂົວມິດຕະພາບ I ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳລັບຂັ້ນຕອນການກວດ ເບື້ອງຕົ້ນທາງບໍລິສັດຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານດ່ານກວດຢ່າງໜ້ອຍ 1 ມື້ ຫຼັງຈາກລົດມາຮອດແລ້ວ ຈະມີການກວດເອກະສານການນຳເຂົ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີທີມງານພາກສະໜາມລົງເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນຈາກລົດທຸກຄັນ ເພື່ອເຂົ້າວິໄຈຢູ່ຫ້ອງລົດລອງ. ສຳລັບການໃຊ້ເວລາ ຄັນທຳອິດ ຈະໃຊ້ເວລາ 17 ນາທີ (ເນື່ອງຈາກກວດເອກະສານຕ່າງໆ ສ່ວນຄັນຕໍ່ໄປຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 5 ນາທີ), ການກວດແມ່ນກວດບໍລິມາດນ້ຳມັນໃນລົດ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນກໍລະນີຖາກພົບເຫັນລົດຄັນໃດນຳເຂົ້ານ້ຳມັນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງດ່ານຈະໄດ້ກັກລົດດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ແຈ້ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕາມກົດໝາຍ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ກໍຄືມາດຕະຖານສາກົນ.                                                           ຂໍ້ມູນຈາກ:ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu