13588734_1030630706991530_195351520_o

ເປີດຕົວລຳໂພງ Harman KardonGo+play mini

Harman KardonGo+play mini ມີພ້ອມກັບຮູບແບບທີ່ມີສະໄຕ໌ການອອກແບບທີ່ໂດດເດັ່ນປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມສວຍງາມ ແລະ function ການໃຊ້ງານນໍາສະໄໝ ເໝືອຄໍາບັນຍາຍ ລໍາໂພງຍັງມີປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານສູງ, ຕົກແຕ່ງຫ້ອງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງລົົງຕົວ ຫຼື ຈະໃຊ້ພົກພາໄປນອກບ້ານກໍໄດ້ເຊິ່ງ Harman KardonGo+play mini ເປັນລໍາໂພງທີ່ມີແບດເຕີຣີໃນຕົວ ໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ ຈະໄດ້ສໍາຜັດຄວາມເພີດເພີນໄປພ້ອມໆກັນໃນໄວໆນີ້.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸນສົມບັດ Harman KardonGo+play mini.

  • Wireless Bluetooth streaming
  • Rechargeable battery
  • Dual Microphone Conferencing System
  • Wireless Dual Sound
  • Premium Materials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu