TargeT_FaceB_P06-01

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດແຂວງຫົວພັນເສຍຫາຍ300ກວ່າເຮັກຕາ

ອີງຕາມການລາຍງານ ຂອງຫ້ອງການ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ປະຊາຊົນ 5 ກຸ່ມບ້ານ ຂອງເມືອງຫົວເມືອງ ຄື: ກຸ່ມບ້ານເມືອງອໍ້, ບ້ານສົບເລົ້າ, ບ້ານຄັ້ງຄາວ, ບ້ານໂພນໄຊ ແລະ ກຸ່ມບ້ານເມືອງເປິນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ຈາກຝຸງຕັກແຕນ ໄມ້ປ່ອງທຳລາຍເນື້ອທີ່ ທຳການຜະລິດ ເສຍຫາຍ 369 ກວ່າເຮັກຕາ, ມີ 17 ບ້ານ, 200 ກວ່າຄອບຄົວ.

ໃນນີ້ມີ 5 ບ້ານທີ່ຖືກ ຝຸງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງ ກັດກິນຕົ້ນເຂົ້າ, ຕົ້ນສາລີ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ ທຳການຜະລິດ ເສຍຫາຍ 100% ຄື: ບ້ານສົ້ນຂົວ ເນື້ອທີ່ໄຮ່ເຂົ້າ ເສຍຫາຍ 26 ເຮັກຕາ, ໄຮ່ສາລີ 3,3 ເຮັກຕາ; ບ້ານໂຮງອ້ອຍ ເຂົ້າໄຮ່ 55,7 ເຮັກຕາ; ບ້ານໂຮມພັນ ເຂົ້າໄຮ່ 1,7 ເຮັກຕາ; ບ້ານນ້ຳປ້ອງ ໄຮ່ສາລີ 6 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານຫົວຊຽງ ໄຮ່ສາລີ 8 ເຮັກຕາ.

ປັດຈຸບັນທາງກະສິກໍາເມືອງໄດ້ລົງຊ່ວຍເຫຼືອແນະນໍາການໃຊ້ຢາປາບຕັກແຕນ ແລະ ເຝົ້າຕິດຕາມບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງ ອອກສູ່ເຂດອື່ນ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu