TargeT_FaceB_P08-01

ເຕືອນຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ-ນໍ້າຖ້ວມ

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສະຫະປະຊາຊາດ (Food and Agriculture Organization) ເຕືອນປະຊາຊົນທົ່ວໂລກອາດໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກປະກົດການໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຖິງ 100 ລ້ານຄົນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້.

ສໍານັກຂ່າວຣອຍເຕີລາຍງານວ່າ: ປະກົດການໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນທົ່ວໂລກຈໍານວນກວ່າ 100 ລ້ານຄົນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້. FAO ປະເມີນວ່າ: ປະຊາຊົນກວ່າ 60 ລ້ານຄົນໂດຍ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈໍານວນນີ້ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງທະວີບອາຟຣິກກາ ກໍາລັງພົບກັບສະພາບຂາດແຄນອາຫານເນື່ອງຈາກຄວາມແຫ້ງແລ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ El Nino ປະກົດການສະພາບອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອນໍ້າໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກອົບອຸ່ນຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ. ສ່ວນຜົນກະທົບຂອງໄພນໍ້າຖ້ວມ ເມື່ອນໍ້າໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນອອກເຢັນລົງຫຼັງຈາກເກີດປະກົດການ La Nina ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຝົນໃນໜ້າແລ້ງ.

ທ່ານ Jose Gracia Nova Da Silva ຜູ້ອໍານວຍການ FAO ເວົ້າວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຣມ ເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນອາຟຣິກກາ ແລະ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ວ່າ: ໄພແຫ້ງແລ້ງເປັນສາເຫດສໍາຄັນຂອງວິກິດອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງິນທຶນຢ່າງນ້ອຍ 4.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ແລ້ງ.

FAO ຈັດເງິນທຶນເພີ່ມສໍາລັບການກະເສດ, ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ເພື່ອລົງທຶນສໍາລັບກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ສໍານັກຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຍີ່ປຸ່ນ , ອົດສະຕາລີ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດປະກົດການໄພນໍ້າຖ້ວມ 50-75% ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu