TargeT_FaceB_P.05jpg-01

ລາວຈະເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າໄມ້ກັບເອີຣົບ

ສປປ ລາວ ມີແຜນຈະເຈລະຈາເພື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສັນຍາ ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ກັບສະຫະພາບເອີຣົບຄັ້ງທຳອິດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນຫລາຍໆດ້ານ.

ຖ້າຫາກລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ມັນກໍຈະເປັນການ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຕະຫລາດສົ່ງອອກ ອື່ນໆໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້, ສົ່ງເສີມການ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ມາດຕະຖານການຜະລິດ, ການອອກແບບ, ການຕະຫລາດ ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫລາດເອີຣົບ ແລະ ຕະຫລາດສົ່ງອອກອື່ນໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຈະເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າ ໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກ່ອນການສົ່ງອອກ ເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນພາກທຸລະກິດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າ ໄມ້ທີ່ມີ ປະສິດທິພາບ, ສົ່ງເສີມລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ຈາກການເກັບພາສີສົ່ງອອກໄມ້, ພັນທະ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ເປັນໂອກາດດີສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງສັນຍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລາວໄດ້ສຳເລັດບັນດາຂັ້ນຕອນຕ່າງໆສຳລັບການເຈລະຈາອັນລວມ ມີ: ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ, ຄະນະກຳມະການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ຄະນະປະສານງານຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ, ການສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການສ້າງຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງຜະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ການປະຊຸມທາງໄກຜ່ານວີດີໂອ ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ, ການຈ້າງ ແລະ ປະກອບບັນດາຊ່ຽວຊານເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດເອົາບັນດາ ແຂວງທົດລອງ ຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້, ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຄັ້ງທີສອງ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ.

ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອສັງລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ການກະກຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບການເຈລະຈາ ພ້ອມທັງເປັນການປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າໄມ້ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ. ຂໍ້ມູນຈາກ : ຂປລ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu