target_faceb_p010-01

ເດັກນ້ອຍອິນເດຍ ເປັນມະເຮັງກວມ 20% ຂອງຈໍານວນທົ່ວໂລກ

ຂະບວນການໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານພະຍາດມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍໄດ້ນັດກັນຊຸມນຸມເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການອິນເດຍ ເພີ້ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍ.

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ມາລວມຕົວກັນທີ່ “ທັດມາຮານ” ໃນເມືອງ ອັກຄະຣາ ລັດອຸຕະລະປະເທດທາງພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ ໂດຍໃຊ້ຊື່ການໂຄສະນາໃນເທື່ອນີ້ວ່າ “Go Gold India” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງກອນ Cankids ເຊິ່ງເປັນອົງກອນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງ ພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງນາງ Poonam Bagai ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງອົງກອນດັ່ງກວ່າ ເຊິ່ງລາວເອງກໍ່ເຄີຍເປັນພະຍາດມະເຮັງ.ນາງ Bagai ເວົ້າວ່າ: ຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການອິນເດຍເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຈັດການ ທາງສາທາລະນະສຸກເຊິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງໃນເດັກນ້ອຍໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ຍັງສະແດງໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນອິນເດຍບໍ່ໄດ້ປະລະຕໍ່ການຕ້ານພະຍາດມະເຮັງ ແຕ່ກໍາລັງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສຕໍ່ເດັກນ້ອຍທີ່ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຈາກມະເຮັງຮ້າຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນອິນເດຍຫຼຸດຈໍານວນລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ CanKids  ປັດຈຸບັນອິນເດຍມີເດັກນ້ອຍເຈັບເປັນຍ້ອນພະຍາດມະເຮັງປະມານ 20% ຂອງຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ໃນທົ່ວໂລກ ຜ່ານມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກ ຊ່ວຍເຫຼືອອິນເດຍໃນດ້ານການສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ອິນເດຍປະຕິເສດຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ: ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດໃດເຂົ້າມາແຊກແຊງກິດຈະການພາຍໃນຂອງອິນເດຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu