TargeT_FaceB_P09-01

ເດັກນ້ອຍຕາຍກ່ອນອາຍຸ 5 ປີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ

UNICEF ຄາດຄະເນພາຍໃນອີກ 25 ປີ ອາດຈະມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່ 69 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ເສຍຊີວິດກ່ອນອາຍຸຄົບ 5 ປີ ດ້ວຍສາເຫດທີ່ປ້ອງກັນໄດ້.        ກອງທຶນເດັກນ້ອຍແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF) ເປີດເຜີຍລາຍງານສະຖານະການເດັກນ້ອຍໂລກປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກພົບກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ພາວະສຸກເສີນດ້ານມະນຸດຊາດ, ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວິກິດທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ.

ລາຍງານເຕືອນວ່າ: ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີຈໍານວນ 69 ລ້ານຄົນອາດເສຍຊີວິດດ້ວຍສາເຫດທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ພາຍໃນປີ 2031, ໃນຈໍານວນນີ້ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກກາ ໂດຍມີ ແອງໂກລາ (Angola) ເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດກ່ອນອາຍຸ 5 ປີຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື: ໃນ 1.000 ຄົນຈະເສຍຊີວິດ 157 ຄົນ (ໃນປີ 2015) ພ້ອມທັງຈະມີເດັກນ້ອຍອີກ 167 ລ້ານຄົນຈະພົບກັບຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນອີກ 15 ປີ ແລະ ຈະມີເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງປະມານ 700 ລ້ານຄົນ ຕ້ອງແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍພາຍໃນປີ 2031.

UNICEF ບອກອີກວ່າ: ໃນອາຊີໃຕ້ ແລະ ອາຟຣິກກາທາງພາກໃຕ້ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ ມີໂອກາດສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດກ່ອນອາຍຸ 5 ປີ ຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກແມ່ທີ່ຈົບການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມເຖິງ 3 ເທົ່າ, ດັ່ງນັ້ນການສຶກສາຈຶ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອັດຕາເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ໃນປີ 2031 ຄວນມີການລົງທຶນດ້ານການສຶກສາປີລະ 340.000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມໃນພື້ນທີ່ ທີ່ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu