TargeT_FaceB_P04-01

ເຊກອງສ້າງເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນ

ແຂວງເຊກອງ ອະນຸມັດໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂດເສດຖະກິດຊາຍແດນ ດ່ານດາກຕະອອກ ຢູ່ເຂດບ້ານດາກຕະອອກໃຫຍ່ ເມືອງດາກຈຶງ ແນໃສ່ເພື່ອຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອຫັນດິນເປັນທຶນ ໃນເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ການບໍລິການ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມເຂດຊາຍແດນ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົບຊຸດ, ໄດ້ມາດຕະຖານ-ເຕັກນິກ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ດຶງດູດນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ທັງເປັນການສ້າງ ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດໂຄງການ ແລະ ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງໃຫ້ມີລາຍຮັບສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີອາຊີບໝັ້ນຄົງ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ.

ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ນີ້, ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ກັບ ທ່ານ ສີພອນ ທອງສະຫນິດ ປະທານບໍລິສັດເອັດສ໌ພີ (sp) ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນ (ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ) ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ 50 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ໃນນີ້ລັດຖືຮຸ້ນ 15% ຂອງການລົງທຶນທັງຫມົດ ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1 ປີ 2016-2018 ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ການຕັດແຜ່ນຜັງແຜນພັດທະນາ, ໄລຍະທີ 2 ປີ 2019-2020 ແມ່ນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ ເຂດພັດທະນາຂອງໂຄງການ 100 ເຮັກຕາ ແລະ ມີອາຍຸສັນຍາ 30 ປີ. ຂ່າວ-ພາບ:ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu