TargeT_FaceB_P.07dwg-01

ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມອັງກໍວັດຕ້ອງແຕ່ງໂຕສຸພາບ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕ່ງໂຕບໍ່ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ , ເປີດເຜີຍຮ່າງກາຍ ຈະຖືກຫ້າມເຂົ້າຊົມອຸທິຍານບູຮານສະຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງກໍາປູເຈຍ ໂດຍຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2016ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ສິງຫານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ອຸທິຍານບູຮານສະຖານເມືອງພຣະນະຄອນ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມຜາສາດອັງກໍວັດ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕ່ງໂຕບໍ່ເໝາະສົມເຂົ້າຊົມ ໂດຍພະນັກງານຈະບໍ່ຂາຍບັດເຂົ້າຊົມໃຫ້ ,    ລະບຽບປະຕິບັດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວສໍາຜັດຮູບແກະສະຫຼັກ ຫຼື ຂຶ້ນໄປນັ່ງເທິງໂຄງສ້າງ, ຫ້າມສູບຢາ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຫວງຫ້າມຂອງຜາສາດ ແລະ ຍັງແນະນໍາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼີກການໃຫ້ເງິນ ຫຼື ເຂົ້າໜົມແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຖ່າຍຮູບພາບກັບພຣະສົງ.

ອັງກໍວັດ ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງ ສຽມຣຽບ ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນບັນຊີເປັນມໍລະດົກໂລກຂອງ UNESCO ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດກໍາປູເຈຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu