TargeT_FaceB_P-01

ເກີບ 5 ແບບຜູ້ຊາຍຄວນມີ

ທຸກໆມື້ພວກເຮົາຈະມີກິດຈະກຳເຮັດໃນຫຼາຍໆຢ່າງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸກໆກິດຈະກຳຂອງເຮົາທີ່ຈະໄປ ເຮົາກໍຄວນມີເກີບ 5 ແບບ 5 Style ທີຜູ້ຊາຍທັນສະໄໝແບບເຮົາຄວນມີໄວ້ໃນເຮືອນ.

  1. ຫາກຕ້ອງໄປງານທີ່ເປັນທາງການ ຂັດມັນສີດຳສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ເປັນສຸພາບບູລູດດີ

2. ອອກງານຢ່າລືມຄູ່ນີ້ເດີ້ ແບບຍ້ອນຍຸກເບີ່ງບໍ່ເບື່ອ

3. ໄປງານລ້ຽງ ສ່້າງສັນ ກັບໜູ່ສະນິດ ຕ້ອງແບບສະບາຍ ເຄື່ອນໄຫວສະດວກ

4. ເກີບບູດໜັງກໍ່ຄວນມີຕືກັນ ເພາະເປັນເກີບເໜາະກັບຫລາຍໂອກາດ

5. ວັນພັກສະບາຍໆຊອກເກີບຜ້າໃບໃສ່ສະບາຍຕີນໄວ້ຈັຄູ່ໜຶ່ງເທົ່ານີ້ກໍພ້ອມປະຈົນໄພໄດ້ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ

by: Alinshow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu