TargeT_FaceB_P07-01

ຮົງກົງ ຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Mercer Group ເປີດເຜີຍຜົນການຈັດອັນດັບເມືອງທີ່ມີຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2016 ປາກົດວ່າ: ຮົງກົງ ຄວ້າອັນດັບ 1 ໄປຄອງແຊງໜ້ານະຄອນຫຼວງ ແອງໂກລາແຊ້ມເກົ່າ 3 ປີຊ້ອນ. ສາເຫດເກີດຈາກສະກຸນເງິນໂດລາຮົງກົງ ທີ່ແຂງຄ່າຂຶ້ນຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີ້, ການແຂງຄ່າຂອງເງິນເຢນສົ່ງຜົນໃຫ້ເມືອງໂຕກຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນປ່ຽນຈາກອັນດັບ 6 ຈາກປີແລ້ວ ມາເປັນເມືອງທີ່ຄ່າຄອງຊີບແພງທີ່ສຸດອັນດັບທີ 5 ຂອງໂລກ ຕາມຫຼັງນະຄອນຫຼວງຊູຣິກປະເທດສະວິດເຊີແລນ ອັນດັບ 3 ແລະ ສິງກະໂປ ອັນດັບ 4. ຜົນສຳຫຼວດຂອງ Mercer Group ປະເມີນຈາກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 200 ລາຍການໃນ 209 ເມືອງທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ທີ່ພັກອາໄສ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu