111-01

ຮູ້ໄວ້ດີ! ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ

ຄວາມດັນເລືອດສູງໝາຍເຖິງ ແຮງດັນຂອງເລືອດທີ່ມີຕໍ່ຜິວໜັງຫຼອດເລືອດ ເຊິ່ງຈະມີຄ່າຫຼາຍຫຼືນ້ອຍຂຶ້ນກັບແຮງບີບຕົວຂອງຫົວໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ຄ່າຄວາມດັນເລືອດທີ່ວັດຈາກເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ ຈະມີ 2 ຄ່າຄື ຄວາມດັນເລືອດຕົວເທິງຄື ແຮງດັນຂະນະຫົວໃຈບີບຕົວ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດລຸ່ມຄື ແຮງດັນຫົວໃຈຂະນະຄາຍຕົວ ສຳລັບຄ່າຄວາມດັນເລືອດທີ່ປົກກະຕິຄື ຄວາມດັນເລືອດເທິງ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼືເທົ່າກັບ 120 ມິນລີ ປອນ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດຕົວລຸ່ມນ້ອຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 80 ມິນລີ ປອນ.

ສ່ວນຫຼາຍຄວາມດັນເລືອດສູງມັກຈະບໍ່ມີອາການ ແຕ່ຄົນເຈັບບາງຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງຫຼາຍ ມັກມີອາການເຈັບທົ່ວບໍລິເວນຫົວ, ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນມາດົນອາດມີພາວະແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ ອາການຫົວໃຈວາຍສຽບພັນ, ໄຕວາຍ, ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ ຫຼື ຕີບ.

ການຮັກສາພະຍາດທີ່ເລີ່ມເປັນ ຈະເນັ້ນປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳ, ຖ້າປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງສະໜໍ່າສະເໝີ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດກັບມາຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຫຼັກການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳເພື່ອຄວາມດັນເລືອດສູງພຽງງ່າຍ.

  1. ຫຼຸດນ້ຳໜັກ ການຫຼຸດນ້ຳໜັກລົງ 10 ກິໂລກຼາມ ຈະຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ 5-20 ມມ ປອນ.
  2. ຫຼີກລ່ຽງອາຫານເຄັມ ເມືອໄດ້ຮັບ “ເກືອ” ຫຼືອາຫານລົດເຄັມຕ່າງໆ ຮ່າງກາຍຈະດູດນ້ຳກັບເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຜົນໃຫ້ປະລິມານສານນ້ຳໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ, ຄວາມດັນເລືອດຈະສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ, ຢຸດກິນແປງນົວ, ກິນປາແທນຊິ້ນຫຼືໝູ ຫຼີກລ່ຽງອາຫານໄຂມັນສູງຕ່າງໆ, ຂະນົມຫວານ.
  3. ອອກກຳລັງກາຍສຳໝໍ່າສະເໝີເຊັ່ນ ຍ່າງໄວໆ, ແລ່ນ, ລອຍນ້ຳ, ຂີ່ລົດຖີບ ຄັ້ງລະ 30 ນາທີ 5 ຄັ້ງອາທິດ ຄົນເຈັບທີ່ຄວາມດັນໂລຫິດສູງຫຼາຍ ຫຼື ຜູ້ສູງອາຍຸ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນເລີ່ມອອກກຳລັງກາຍ.
  4. ຢຸດສູບຢາ ການສູບຢາມີຜົນເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.
  5. ຫຼຸດແອວກໍຮໍ ເນື່ອງຈາກຜົນເສຍຂອງການດື່ມສິ່ງໝື່ນເມົາມີຫຼາຍກວ່າຜົນດີ.
  6. ຫຼຸດຄວາມຄຽດ ເພາະເປັນອີກທາງໜຶ່ງທີ່ເປັນຕົວເລັ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນໄດ້, ຄວນປ່ອຍວາງຫາວຽກທີ່ມັກເຮັດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu