target_faceb_p013-01

ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງສປລາວ ແລະ ທ່ານ ບັນກີມູນ ເລຂາທິການອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ທີ່ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນວັນທີ 7 ກັຍາ 2016 ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຫດການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ປິ່ນອ້ອມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29.

ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນຈຳນວນເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທັງໝົດ17ເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນລະດັບສາກົນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ໄດ້ປະກາດນຳໃຊ້ໃນຕົ້ປີນີ້. ປລາວຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຊ ຈຳນວນ 192 ປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາ ໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນິວຢອກໃນເດືອກັນຍາ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມສານວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດບັນດາເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃນປີ2030, ສະນັ້ນ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະນຳພາທົ່ວໂລກໄປຕາມທິດທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ປລາວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈແກ້ໄຂຜົນທົບຈາກສົງຄາມ ໃນໄລຍະປີ 1964-1973 ໂດຍການສ້າງເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືຍົງສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດໃນເນື້ອທີ່ທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຍາກປລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ນຳໜ້າໃນການສະໜັບສະໜູນສົນທິສັຍາການຕໍ່ຕ້ານການນຳໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ເຊິ່ງເປັນສົນທິສັນາສາກົນທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີ 2010 ເຊິ່ງລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງເກັບກູ້, ທຳລາຍຄັງສາງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ບັນກີມູນ ກ່າວວ່ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປ ລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເດັກນ້ອຍພາຍຫລັງການປະກາດຮັບຮອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18 ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນປະຊາຊົນ ຍັງມີຄວາຢ້ານກົວໃນການນຳຊ້ທີ່ດິນເຊິ່ງມັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີ ໃນການສ້າງລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນແລະກີດຂວາງການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງປະເທດ.

 ທ່ານ ບັນກີມູນ ໄດ້ມີຄວາມປະຕິຍິນດີຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການປົດປ່ອຍທຸກຄົນອອກຈາກຄວາມຢ້ານກົວຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈະເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການປະສານງານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ສປປລາວພ້ອມນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະບໍ່ປະຖິ້ມບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄວ້ຂ້າງຫລັງພ້ອມທັງຮັບຮູ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານຄູ່ຮ່ວມພັດທະາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການປະຕິບັດແຜການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສລາວ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕໍ່ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 18ວ່າເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ທີ່ມີຜົນກະທົບ ແລະ ບ່ອນມີຄົນທຸກຍາກຢູ່ຫລາຍທີ່ສຸດພາຍໃນປີ 2030 ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລື ແລະ ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີກຽດ.

ເນື້ອໃນ: ຂປລ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu