13235763_1084870571586278_1804788212_n

ຮອງນາຍົກ ເນັ້ນຫັນການຈ້າງງານເຂົ້າສູ່ລະບົບ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາອາຊຽນ

ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 24 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2016 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນຫົວຂໍ້ ການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບ ໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳໃນອາຊຽນນັ້ນ. ທ່ານ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ  ເປັນການປະກອບສ່ວນ ສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ຮອດປີ 2025 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫລັງປີ 2015 ຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ, ທັງເປັນເວທີການທົບທວນຄືນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ການປະຕິບັດແຜນງານ ຂອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.

ການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບ ໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບ ຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ ສຳຄັນ ໃນການສ້າງກາລະໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານ ໃນລະບົບຫລາຍຂຶ້ນ, ທັງເປັນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ດຸ່ນດ່ຽງ ໃນການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງຜູ້ປະກອບການ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ປະດິດສ້າງ, ຄວາມຫລາກຫລາຍ, ສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃໝ່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ລວມທັງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລະບົບ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ມີຫລາຍຮູບແບບ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກໍແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໃນການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການຜະລິດ, ທັງເອື້ອອຳນວຍການມີວຽກເຮັດງານທຳ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຈຸລະພາກ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານການເງິນ.

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ສປປ ລາວ ຍາມໃດກໍຖືເອົາຄົນເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄົນເປັນຈຸດໝາຍຂອງການພັດທະນາ, ປະເທດຊາດຈະມີການພັດທະນາດີຫລືບໍ່, ຊ້າຫລືໄວ ກໍແມ່ນພົນລະເມືອງເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ມີລາຍໄດ້, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ທັງສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu