target_faceb_p03-01

ຮວງແອງຢາລາຍ ຈະຂາຍສວນຢາງພາລາ 20 ພັນເຮັກຕາ

ຮວງແອງຢາລາຍ ຈະຂາຍສວນຢາງພາລາເນື້ອທີ່ 20.000 ເຮັກຕາ, ຍ້ອນຂາດທຶນ…ກົດອ່ານເລີຍ….

 

ບໍລິສັດ ຮວງແອງຢາລາຍ ຂອງຫວຽດນາມ ພວມພິຈາລະນາ ຈະຂາຍສວນຢາງພາລາ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ປູກໃນພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ ໃນເນື້ອທີ່ 20.000 ເຮັກຕາ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນໍ້າຕານ ໃຫ້ນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ຂອງ ສປ ຈີນ ພາຍຫລັງ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເປັນໜີ້ທະນາຄານ ການຄ້າຫວຽດນາມ ຈໍານວນມະຫາສານ ຫລື ປະມານ 8.168 ລ້ານລ້ານດົງ ສະກຸນເງິນຫວຽດນາມ.

ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວ ຫວຽດນາມເນັດ ຂອງຫວຽດນາມ(http://english.vietnamnet.vn/fms/business/) ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2016 ນີ້ຮວງແອງຢາລາຍ-ອາກຣິໂກ (Hoang Anh Gia Lai Agrico) ນອນໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ຮວງແອງຢາລາຍ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທຸລະກິດ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ຫລຸບທຶນຈົນສົ່ງຜົນ ໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ຈໍານວນມະຫາສານ ຂະນະທີ່ ກອງປະຊຸມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງບໍລິສັດ ກວດສອບເອີນຢັງ ໄດ້ລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ວ່າການປັບໂຄງສ້າງໜີ້ສິນ ຂອງບໍລິສັດຮວງແອງຢາລາຍ ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນ ການຕໍ່ໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບໜີ້ສິນ ຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍປະເມີນໜີ້ສິນ ມີມູນຄ່າເຖິງ 8.168 ລ້ານລ້ານດົງ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ທາງອອກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຍັງຖ້າຟັງຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈ ຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບແຜນປັບປຸງ ໂຄງສ້າງໜີ້ສິນ ແຕ່ໃນກໍລະນີ ຈໍາເປັນແທ້ໆ ຫລື ວ່າໃນເງື່ອນໄຂຈົນຕາແຈ ບໍລິສັດຮວງແອງຢາລາຍ ຈະຂາຍເນື້ອທີ່ ສວນຢາງພາລາປະມານ 20.000 ເຮັກຕາທີ່ປູກຢູ່ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກຸ່ມນັກລົງທຶນຈີນທັນທີ.

ແນວໃດກໍດີ ທ່ານ ຄໍາແສງ ປະຊາຊົນຢູ່ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ບໍລິສັດຮວງແອງຢາລາຍ ແມ່ນບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ມີການລົງທຶນ ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນໂດຍສະເພາະ ການລົງທຶນ ປູກຕົ້ນຢາງພາລາ, ປູກອອ້ຍ, ລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນ-ພັນນົມ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ພວມປະເຊີນໜ້າ ກັບສະພາບລາຄາ ຢາງພາລາຕົກຕໍ່າ ຈາກລາຄາ 14.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 5.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນປັດຈຸບັນ ຂະນະທີ່ ທຸລະກິດການປູກຢາງພາລາ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຍາວນານ ປະມານ 4-5 ປີຈິ່ງຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ ນໍ້າຢາງໄດ້ ພ້ອມນີ້ ຍັງໃຊ້ແຮງງານ ຈໍານວນຫລາຍ ຖ້າບໍ່ມີທຶນພຽງພໍ ຈະກໍໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນ ແລະ ຂາດສະພາບຄ່ອງ ຂອງທຶນໝູນວຽນສູງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu