target_faceb_p-j012pg-01

ອົງການອະນາໄມໂລກເຕືອນຊາວສິງກະໂປ

ອົງການອະນາໄມໂລກ World Health Organization (WHO)  ອອກຄຳເຕືອນສະຖານະການແຜ່ລະບາດໄວຣັດຊີກາ (ZIKA) ສໍາລັບຊາວສິງກະໂປ ທີ່ການລະບາດແຜ່ລາມຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວນຫຼີກການມີເພດສຳພັນເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ຫຼື ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນການລະບາດຈາກແມ່ສູ່ລູກທີ່ຈະເກີດອອກມາ. ຄໍາແນະນໍາຍັງລວມເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເດີນທາງໄປ-ມາສິງກະໂປ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ  ຕ້ອງລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຍຸງກັດ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືພາຢ່າງໜ້ອຍພາຍຫຼັງ 8 ອາທິດ.

ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ບາງລາຍ ອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການໄຂ້ໃຫ້ຮູ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການລະບາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ໂດຍການຕິດເຊື້ອຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ລວມເຖິງເດັກທີ່ເກີດອອກມາ ອາດບໍ່ມີອາການຫົວລີບໃນທັນທີ ອາດຈະໃຊ້ເວລາເປັນສິບປີຈຶ່ງສາມາດສັງເກດເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້.  ເຖິງວ່າສໍານັກງານອົງການຂອງທຸກໜ່ວຍໃນສິງກະໂປ ໄດ້ລະດົມການເຮັດອານາໄມ ຄວາມສະອາດ, ທຳລາຍແຫຼ່ງນໍ້າຂັງ ທີ່ເປັນບ່ອນເກີດຂອງໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ແລະ ສີດພົ່ນຢາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແຕ່ການລະບາດຍັງພົບໃນອັດຕາທີ່ເປັນຫ່ວງ ໂດຍຂະນະນີ້ ມີການອອກຄຳເຕືອນຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລີ, ສ.ເກົາຫຼີ, ອັງກິດ, ສະຫະລັດ, ຮົງກົງ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ໃຫ້ພົນລະເມືອງລະມັດລະວັງໃນການເດີນທາງໄປສິງກະໂປ. ສຳລັບສະໜາມບິນ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດອຸນຫະພູມບໍລິເວນຈຸດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ລວມທັງ ຈີນ ທີ່ຈະເພີ່ມມາດຕະການກວດຜູ້ເດີນທາງຈາກສິງກະໂປ ແລະ ປະເທດທີ່ມີການລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu