TargeT_FaceB_P04-01

ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ – ຫັດຖະກຳຂະຫຍາຍຕົວ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2016 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ກະຊວງງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 250 ຄົນ.

ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ໄດ້ກ່າວລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າ: ໃນສົກປີ 2014-2015 ຍອດມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາທົ່ວປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 5.462 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ສົກປີ 2013-2014 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 1,2% ໃນນັ້ນ; ອຸດສາຫະກຳທີ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ກວມເອົາ 42,98%, ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານກວມ 21,27%, ການປະກອບລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ຜະລິດອາໄຫຼ່ຕ່າງໆ ກວມ 5,9%, ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຈາກແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະກວມ 4,6%. ປັດຈຸບັນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທົ່ວປະເທດມີ 29.628 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ; ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 714 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 1.043 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 6,686 ແຫ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແບບຄອບຄົວ ຈໍານວນ 21.185 ແຫ່ງ, ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງຂະແໜງການຄ້າ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ ລວມທັງໝົດ 8,792 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາມູນຄ່າດັ່ງກ່າວກວມອັດຕາສ່ວນ 49% ຂອງຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ກວມເອົາ 19,8% ຂອງ GDP. ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu