TargeT_FaceB 13-06-01

ອີຢູສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນລາວນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້ ທີ່ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ, ຫ້ອງການຜູ້ຕາງສະຫະພາບເອີລົບ (EU)ປະຈໍາ ສປປ ລາວຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນສະຫລອງການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍເຕົາປະຢັດບັນລຸ 100.000 ໜ່ວຍເພື່ອຕອບສະໜອງຜູ້ຊົມໃນຄົວເຮືອນສໍາເລັດ ຂະນະທີ່ ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດໂດຍໄດ້ຮັບການທຶນສະໜັບສະໜູນ 2,3 ລ້ານເອີໂຣຈາກສະຫະພາບເອີລົບແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຟືນ, ຖ່ານດັງໄຟ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຊະຊາຍ ພ້ອມນີ້ກໍເປັນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ.

ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອົງການພັດທະນາປະເທດເນເທີແລນ SNV, ອົງການອ໋ອກສະຟາມ OFAM, ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ໂດຍສະຫະພາບເອີລົບສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທີງ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2013 ແລະ ໄດ້ບັນລຸ 100.000 ໜ່ວຍ.ໃນລະຫວ່າງພິທີສະຫລອງງານດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ມີແຊນ ໂກແຟງ ອຸປະທູດ ສະຫະພາບເອີລົບປະຈໍາ ສປປ ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດການບັນຫາຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນັ້ນແມ່ນບູລິມະສິດຂອງສະຫະພາບເອີລົບກໍຄືໃນທົ່ວໂລກລວມທັງ ສປປ ລາວ ສະນັ້ນ ຕົນເອງຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສະຫລອງຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອີຢູເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໂດຍສະເພາະການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍພິດ ແລະ ການຫລຸດຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Bastiaan Teune ຫົວໜ້າຂະແໜງພະລັງງານທົດແທນຂອງອົງການ SNV ໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ: ໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫລາຍພາກສ່ວນບໍ່ຈະເປັນພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ ປັດຈຸບັນນີ້ມີພຽງ 500.000 ຄອບຄົວ ຫລື ປະມານ 2% ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ແລະ ຕົວການນໍາໃຊ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu