TargeT_FaceB_P02-01

ອີກ 5 ປີບໍລິສັດຟອດ ຈະຜະລິດລົດ “ອັດຕະໂນມັດ”

ຟອດ (Ford) ຈະເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການຜະລິດລົດ “ອັດຕະໂນມັດ”  ອອກສູ່ຕະຫຼາດໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.

ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດລາຍໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ແບຣນ (Ford) ປະກາດຈະສ້າງນະວັດຕະກຳ ທີ່ພິກປະຫວັດສາດອຸດສາຫະກຳການຜະລິດລົດຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ອີກຄັ້ງພາຍໃນອີກ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.  ທ່ານ Mark Fields ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານຂອງ ຟອດ ບໍລິສັດລົດຍັກໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດປະກາດວ່າ: ຈະສ້າງປະຫວັດສາດໜ້າໃໝ່ຂອງວົງການຜະລິດລົດໃນອາເມລິກາ ທີ່ດໍາເນີນມາກວ່າ 100 ປີ ດ້ວຍການເປີດຕົວໂຄງການພັດທະນາລົດ ທີ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄົນຂັບ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: SAE4 ພາຍໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າໃນປີ 2021 ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນລົດ “ອັດຕະໂນມັດ”ແລ່ນໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄົນຂັບອອກມາໃຫ້ເຫັນຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ໃຜກໍສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ ໂດຍ SAE4 ຄືການແບ່ງລະດັບຂອງພາຫະນະ ເຊິ່ງແບ່ງໂດຍສະມາຄົມວິສະວະກຳຍານຍົນຂອງສະຫະລັດ ຫຼື Society of Automotive Engineers ທີ່ໃຊ້ແບ່ງລະບົບຂັບເຄື່ອນຂອງລົດອອກເປັນ 6 ລະດັບ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລະດັບທີ ບໍ່ມີລະບົບ “ອັດຕະໂນມັດ” ໄປຈົນເຖິງລະດັບທີ່ມີ “ອັດຕະໂນມັດ”ເຕັມຮູບແບບ. ເຊິ່ງໃນລະດັບທີ່ ຟອດ ກຳລັງພັດທະນາຢູ່ນີ້ຄືລະດັບ 4 ຫຼື Hight Automation ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີລະບົບຄອນໂຊລ ແລະ ປາສະຈາກຄົນຂັບ ໂດຍຈະແລ່ນໄປເອງຜ່ານລະບົບນຳທາງ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບດາວທຽມ  ການເຂົ້າສູ່ວົງການຜະລິດລົດ “ອັດຕະໂນມັດ” ຂອງ ຟອດ ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າແຕກຕ່າງຈາກແນວຄິດຂອງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງ Mercedes Benz ແລະ Tesla Motor ທີ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາປະສິດທິພາບຂອງການຂັບຂີ່ຫຼາຍກວ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu