TargeT_FaceB_P-01

ອາເມລິກາ ຈັດອັນດັບການຄ້າມະນຸດໃນໄທ

ທ່ານ  John Carrey  ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍລາຍງານການຄ້າມະນຸດ (Trafficking in Persons (TIP) Report) ປະຈຳປີ 2016 ປະກາດເພີ່ມອັນດັບໃຫ້ໄທຢູ່ລະດັບທີ 2  (Tier 2 Watch List) ຫຼັງຈາກທີ່ໄທຖືກຈັດຢູ່ລະດັບທີ 3 ເຊິ່ງເປັນລະດັບຕ່ຳສຸດເປັນເວລາ 2 ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄທ ຈະຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ແຕ່ຖືວ່າມີຄວາມພະຍາ ຍາມຢ່າງຍິ່ງໂດຍມີການປະຕິຮູບກົດໝາຍໃໝ່ ຈັບກຸ່ມຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີ 2015 ແລະ ລວມເຖິງດຳເນີນຄະດີອາຍາກັບ 34 ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ, ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບວ່າການຈັດອັນດັບຂອງ ປະເທດມຽນມ້າ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 3 ເຊິ່ງເປັນລະດັບຕ່ຳສຸດລວມ 27 ປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໄດກໍຕາມ ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະເມີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທົ່ວໂລກຈຳນວນ 188 ປະເທດໃນການຈັດການກັບການຄ້າຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່.                ໂດຍລາຍງານການຈັດການແກ້ໄຂ ບັນຫາການຄ້າມະນຸດຂອງປະທດຕ່າງໆ ເປັນ 4 ລະດັບ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu