TargeT_FaceB_P08-01

ອາດຈະເກີດວິກິດການເງິນໂລກ

ທ່ານ ກຣີນສະເປນ  (Greenspan) ເຊື່ອວ່າວິກິດການເງິນໂລກໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນອີກ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການກຳນົດຄ່າເງິນໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງຄຳ.

ອະດີດປະທານທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ທ່ານ ກີຣນສະເປນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ CNBC ເປັນເວລາ 30 ນາທີ ໃນໄລຍະທີ່ເກີດຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດການເງິນໂລກໃນຂະນະນີ້ ຫຼັງມີຄະແນນໂຫວດປະຊາມຕິ Brexit ຄາດວ່າວິກິດການເງິນໂລກໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນອີກ.  ພ້ອມນີ້, ຍັງຊີ້ແຈງໃຫ້ຫວນຄືນໄປເບິ່ງວິກິດການ Black Money ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 1987 ໃນໄລຍະນັ້ນດັດສະນີຫຸ້ນດາວໂຈນຫຼຸດລົງ 23% ແລະ ລາວຍັງເຊື່ອວ່າ: ລະບົບການເງິນໂລກຈະຫັນກັບມາໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງຄຳ ໃນການກຳນົດຄ່າເງິນ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu