TargeT_FaceB_P08-01

ອາຊຽນ ພົບບັນຫາມົນລະພິດລະດັບວິກິດ

ຜົນການວິໄຈຈາກເວັບໄຊວາລະສານ ໄຊແອນຕີຟິກ ຣີພອດທີ່ຈັດໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກ ເນເທີແລນ, ອັງກິດ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປ່ອຍ “ແກ໊ດຄາບອນໄດອອກໄຊ” ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1997 ຫຼາຍກວ່າທຸກປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍມີສາເຫດຫຼັກຄືໄຟໃໝ້ປ່າລຸກລາມທີ່ຮຸນແຮງໃນອິນໂດເນເຊຍ.                                                                                         ໜຶ່ງໃນນັກວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດການວິໄຈເປີດເຜີຍວ່າ: ມີການປ່ອຍ “ແກ໊ດຄາບອນໄດອອກໄຊ” ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເຖິງ 884 ລ້ານໂຕນໃນປີຜ່ານມາ ໃນນີ້ 97% ມາຈາກໄຟໃໝ້ປ່າຢູ່ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ. ນອກຈາກນີ້, “ຄາບອນໄດອອກໄຊ” ຈາກໄຟໃໝ້ປ່າຍັງລອຍຂຶ້ນຊັ້ນບັນຍາກາດຫຼາຍເຖິງ 11,3 ລ້ານໂຕນຕໍ່ມື້ໃນໄລຍະເດືອນກັນຍາ ແລະ ສິງຫາ ຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼາຍກວ່າ 28 ປະເທດໃນ EU ທີ່ປ່ອຍແກ໊ດລວມກັນຢູ່ທີ່ 8,9 ລ້ານໂຕນຕໍ່ມື້ ສົມທຽບໃສ່ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu