TargeT_FaceB_P.03jpg-01

ອາຊຽນຮ່ວມມືພັດທະນາຂະແໜງຢາພື້ນເມືອງ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ພືດເປັນຢາອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສປ່າໄມ້ອາຊຽນ (ASOF) ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 1-2 ສິງຫາ 2016 ຢູ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງມະນີ ສີດາຣາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການແພດ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຢາພື້ນເມືອງຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຢາຟື້ນເມືອງຫຼຸດໄຂມັນ ການສ້າງມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວັດຖຸດິບຂອງຢາພື້ນເມືອງ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫຼາດຂອງຢາພື້ນເມືອງ ການອະນຸຮັກພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ເຊື່ອມໂຍງກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ການປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດໃນຕໍ່ໜ້າ ສຳລັບການພັດທະນາຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆອີກ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມື ໃນການພັດທະນາຂະແໜງຢາພື້ນເມືອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແຜນການຮ່ວມມືການພັດທະນາຢາພື້ນເມືອງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງດັ່ງກ່າວມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ມີການເຊື່ອມໂຍງດ້ານຂໍ້ມູນການອະນຸຮັກພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນດ້ານຕ່າງໆ ນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ASOF ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu