ເຮັດຂອບ-01

ອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍໃນຜູ້ຊາຍ ສາມາດບອກພະຍາດໄດ້

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍອະທິບາຍໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈກັບອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍໃນຜູ້ຊາຍວ່າມີອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຊໍາໄດ ທ້ອງນ້ອຍຄືຈຸດທີ່ຢູ່ເໜືອອະໄວຍະວະເພດຂຶ້ນມາໂດຍອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍຂອງຜູ້ຊາຍນັ້ນມີທັງເຈັບບໍລິເວນດ້ານຊ້າຍດ້ານຂວາດ້ານກາງ ແລະ ລຸ່ມເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • ເຈັບທ້ອງນ້ອຍບໍລິເວນກາງ

ມີອາການເລີ່ມຕົ້ນເມືອຍ່ຽວ ຫຼື ຂັບຖ່າຍ ເຊິ່ງອາດໝາຍເຖິງສັນຍານຂອງພະຍາດກະເພາະຍ່ຽວອັກເສບ ຫຼື ນິ້ວນັ້ນເອງ

  • ເຈັບທ້ອງນ້ອຍດ້ານຂວາ

ເມືອໄດກໍ່ຕາມທີ່ຮູ້ສຶກເຈັບປວດບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເປັນໄລຍະໆ ລາມລົງໄປທີ່ຕົ້ນຂາອາດເປັນຍ້ອນວ່າທ່ານອາດມີນິ້ວຢູ່ໃນກວຍໄຕ ແຕ່ວ່າຖ້າມີອາການເຈັບປວດບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດເວລາ ເມືອທ່ານລອງເອົາມືເນັ່ນແລ້ວກໍ່ຍິ່ງຮູ້ສຶກເຈັບແຮງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດເປັນໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ

  • ເຈັບທ້ອງນ້ອຍດ້ານຊ້າຍ

ຫາກຮູ້ສຶກວ່າມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍດ້ານຊ້າຍໄລ່ລົງໄປຫາຕົ້ນຂາ ອາດເປັນຍ້ອນນິ້ວໃນທໍ່ໄຕ, ແຕ່ຖ້າວ່າມີອາການຂັບຖ່າຍອາຈົມຜິດປົກກະຕິນັ້ນອາດເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງພະຍາດລຳໄສ້ໃຫ່ຍອັກເສບ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນຖ້າຄຳເບິ່ງບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍແລ້ວຮູສຶກວ່າມີເປັນກ້ອນໆ ບວກກັບມີອາການເຈັບທ້ອງບິດເປັນປະຈຳອາດໝາຍເຖິງເນື້ອງອກໃນລຳໃສ້ກໍ່ເປັນໄດ້

  • ເຈັບທ້ອງນ້ອຍບໍລິເວນຊ່ວງລຸ່ມ

ເມືອຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍບໍລິເວນຊ່ວງລຸ່ມ ແລະ ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໂຕຕະຫຼອດເວລາ ຈົນກາຍເປັນອາການປວດເຮື້ອຮັງ ນັ້ນອາດນຳໄປສູ່ພະຍາດຕ່ອມອັນທະອັກເສບເຮື້ອຮັງນັ້ນເອງ

ເອົາເປັນວ່າຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍຕາມລັກສະນະຂ້າງເທິງນັ້ນ ຢ່າຊະລາໃຈຄິດວ່າອາການເຫຼົ່ານີ້ມັນຈະເຊົາໄປເອງ ທາງທີ່ດີຄວນຮີບໄປກວດໂດຍແພດໝໍທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອກວດຫາສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫ່ຍແລ້ວຮັກສາບໍ່ທັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: bangkokhealth, haamor, ascannotdo

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu