14087577_1191971464210020_1466814950_o

ອັນຕະລາຍທີ່ມາກັບການນອນໂກນ

ໃຜທີ່ນອນໂກນຫຼືມີຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານນອນໂກນເປັນປະຈຳ ຢາກໃຫ້ທ່ານອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາກຳລັງຈະນຳສະເໜີນີ້ ເພາະຄົນທີນອນໂກນເມື່ອຕື່ນມາຈະເຈັບຄໍ ຄໍແຫ້ງ ຮູ້ສຶກນອນບໍ່ເຕັມອິ່ມ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຄົນນອນຮ່ວມຫ້ອງນອນບໍ່ຫຼັບແລ້ວ ຍັງມີ 9 ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນທີ່ຄົນນອນໂກນຈະສ່ຽງເປັນຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ນອນປົກກະຕິ ສະນັ້ນຖ້າທ່ານຫຼືຄົນໃນຄອບຄົວກຳລັງມີອາການນອນໂກນຄວນຕັກເຕືອນກັນດ່ວນ…!

  1. ພະຍາດຫົວໃຈ

ນັກວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດ ຮົງກາລີ (Hunggary) ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ທີ່ນອນໂກນສຽງດັງ  ແລະ ມີລັກສະນະຢຸດຫາຍໃຈເປັນຊ່ວງໆ ຈະມີຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 34% ລວມທັງຍັງມີຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງແຕກ 67% ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ນອນໂກນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກການນອນໂກນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອ໋ອກຊີເຈນໜ້ອຍສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສານຕົກຄ້າງຈົນຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງດ້ວຍການຫຼັ່ງຮໍໂມນຄວາມຄຽດອອກມາສະສົມ ແລະ ສົ່ງຜົນເສຍໄປຫາລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນກໍ່ຍັງມີປັດໄຈສ່ຽງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການນອນໂກນເຊັ່ນ : ອາຍຸ, ເພດ, ສຸຂະພາບ, ພຶດຕິກຳການສູບຢາ, ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມມີແອວກໍຮໍ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍລວມເຂົ້ານຳ.

  1. ອຳມະພຶກ ອຳມະພາດ

ເກີດພາວະກຼາສຄາບອນໄດອ໋ອກໄຊ໌ (Carbon dioxide) ຄັ່ງເນື່ອງຈາກການເກີດການອຸດກັ້ນທາງເດີນຫາຍໃຈໃນຄົນນອນໂກນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍເປື້ອນໃນຮູບແບບຂອງໄຂມັນ ສົ່ງຜົນສ່ຽງກັບພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼອດເລືອດຢ່າງອຳມະພຶກ-ອຳມະພາດ ເປັນຕົ້ນ.

  1. ພາວະຫົວໃຈເສຍຈັງຫວະ

ຜົນງານວິໄຈ Sleep Center ແຫ່ງ Thomas Jefferson University  ແລະ Hospitals Philadelphia ຄົ້ນພົບວ່າ: ສະພາວະການຢຸດຫາຍໃຈເປັນຊ່ວງໆເວລານອນຂອງຜູ້ທີນອນໂກນ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງພາວະຫົວໃຈເສຍຈັງຫວະຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ນອນໂກນ ໂດຍສະເພາະຫາກນອນ ໂກນຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນມາແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັກສາອາການນອນໂກນໃຫ້ຫາຍຂາດແບບນີ້ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ

  1. ກົດໄຫຼຍ້ອນ

ສະພາວະທາງເດີນຫາຍໃຈອຸດກັ້ນເວລາຫຼັບໃນຄົນນອນໂກນກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການກົດໄຫຼຍ້ອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມດັນທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີອາດເຮັດໃຫ້ຫຼອດອາຫານ ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິເປັນເຫດໃຫ້ຄົນນອນໂກນຕໍ່ເນື່ອງມາຢ່າງດົນນານ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດກົດໄຫຼຍ້ອນທີ່ສຸດ.

  1. ເຈັບຫົວ

ຫາກມັກຈະຕື່ນຂຶ້ນມາພ້ອມກັບອາການໜັກໆຫົວຫຼືຮູ້ສຶກເຈັບຫົວເປັນປະຈຳ ອາດເປັນເພາະວ່າທ່ານອາດຈະນອນໂກນມາຕະຫຼອດຄືນ ເຊິ່ງກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບບໍ່ເຕັມອິ່ມ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມີອາການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍອາການເຈັບຫົວກໍ່ຈະມາເຢືອນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ.

  1. ພາວະຄວາມດັນຫຼອດເລືອດແດງໃນປອດສູງ

ເມື່ອເກີດການອຸດກັ້ນທາງເດີນຫາຍໃຈເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອ໋ອກຊີເຈນໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ລະດັບອ໋ອກຊີເຈນຢູ່ໃນເລືອດກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປຫາປອດບໍ່ສະດວກ ຫຼືມີພາວະຄວາມດັນຫຼອດເລືອດແດງໃນປອດສູງ (Pulmonary Hypertension)  ເຊິ່ງອາດເກີດພາວະແຊກຊ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍທັງໃນລະບົບປອດ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍໄວ.

  1. ສ່ຽງຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ

ໃນຜູ້ທີ່ນອນໂກນເຮື້ອຮັງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະໝອງຕ້ອງການອ໋ອກຊີເຈນໄປຊ່ວຍຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ເວລານອນຫຼັບອ໋ອກຊີເຈນກໍ່ຍັງເປັນວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນຂອງສະໝອງ  ເຊິ່ງຫາກຮ່າງກາຍຂາດອ໋ອກຊີເຈນລະບົບປະສາດຈະເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິສົ່ງຜົນໃຫ້ປອດ ແລະ ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນຕື່ມ.

  1. ພະຍາດສະໝອງເສື່ອມ

ເຫດຜົນເສື່ອມໂຍງກັບຄວາມສ່ຽງປະສາດ ແລະ ສະໝອງ ໂດຍຫາກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສະໝອງຂາດອ໋ອກຊີເຈນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂາດມື້ລະເລັກລະໜ້ອຍກໍ່ຖືວ່າເປັນການສະສົມເຊິ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນທີ່ມີອາການນອນໂກນສະໝອງເສື່ອມໄດ້.

  1. ພະຍາດມະເຮັງ

ຜົນການວິໄຈຈາກປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ແພດຄຣີນິກຈາກເມືອງບຼາເຊໂລນາ ປະເທດ ສະເປນໃຫ້ສຳພາດໄວ້ວ່າ: ພາວະຫຼອດເລືອດຕິດຂັດຈາກການທີ່ຮ່າງກາຍຂາດອ໋ອກຊີເຈນ ອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເນື້ອງອກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີເຊວເນື້ອຮ້າຍເລືອດທີ່ຄັ່ງຢູ່ຕາມຈຸດນັ້ນ ອາດຫຼໍ່ລ້ຽງເຊວຮ້າຍໃຫ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດມະເຮັງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໄດກໍ່ຕາມອາການນອນໂກນບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມເປັນ ຫຼື ນອນໂກນມາດົນແລ້ວກໍ່ເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ສະນັ້ນທາງທີ່ດີທ່ານກໍ່ຄວນປຶກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຈະໄດ້ປ້ອງກັນໄດ້ທັນເວລາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Everydayhealth

ໂດຍ: ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu