TargeT_FaceB_P04-01

ອັດຕະປື ຍັງມີແຮງງານຕ່າງດ້າວບໍ່ຖືກກົດໝາຍ

ແຂວງອັດຕະປື ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນ ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ພຽງ 469 ຄົນ ຂະນະທີ່ພົບວ່າແຮງງານ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ  ມີເຖິງ 848 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຄືນ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ການກວດກາແຮງງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວຽກງານ ການອະນຸຍາດ ຂຶ້ນໃບຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນແຂວງອັດຕະປື ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ:  ເພື່ອແກ້ໄຂ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນ ຄົ້ນຄ້ວາ ປຶກສາຫາລື ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ການກວດກາແຮງງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ ລົງກວດກາ, ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ກວດພົບແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ດັ່ງກ່າວ, ມີຈໍານວນ 1.317 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານຖືກຕ້ອງ ມີ 469 ຄົນ, ແຮງງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມີ 848 ຄົນ. ຈາກການລົງກວດກາ ຍັງພົບບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານ ຜູ້ປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ບາງສ່ວນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ຍັງມີການຫລົບຫລີກ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu