TargeT_FaceB_P04-01

ອັງກິດ GDP ຈະຫຼຸດລົງ 1,5%-4,5%

ທ່ານນາງ ຄຣິສຕິນ ລາກາດ ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF) ກ່າວວ່າ: ການທີ່ອັງກິດຕັດສິນໃຈອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (Brexit) ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງອັງກິດຈະຫຼຸດລົງໄປປະມານ 1,5%-4,5% ໃນປີ 2019 ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ ແລະ ເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າການເຈລະຈາລະຫວ່າງອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ.

ຜູ້ອຳນວຍການ IMF ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄື ສະຖານະການຂອງອັງກິດຢູ່ຕໍ່າກວ່າປະເທດຄູ່ຄ້າອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ກົດຂໍ້ບັກຄັບຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu