TargeT_FaceB_P.01jpg-01

ອັງກິດສໍາເລັດການພັດທະນາ ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນ ຍົນໂດຍສານ

ນັກວິສະວະກອນ ໃນປະເທດອັງກິດ ກໍາລັງທຸ້ມເທຢູ່ກັບການພັດທະນາລະບົບເຄື່ອງຈັກອາຍພົນ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງການເດີນທາງໃນອະນາຄົດ ລະບົບເຄື່ອງຈັກອາຍພົນນີ້ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ: Sabre ຫຍໍ້ມາຈາກ (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine) ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ Reaction Engines ຂອງອັງກິດ ທີ່ຈະສ້າງມິຕິໃໝ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ການຂັບເຄື່ອນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກ Hybrid ທີ່ທັນສະໄໝ ປະສົມປະສານກັບເຕັກໂນໂລຊີ ການຂັບເຄື່ອນຍົນ (Hyprsonic Precooled) ກັບເຕັກໂນໂລຊີ ການຂັບເຄື່ອນອາຍພົນ (Air-Breathing Rocket Engine) ເຂົ້າໄວ້ດ້ວຍກັນ, ເຊິ່ງກົນໄກສໍາຄັນຄືລະບົບນີ້ ຈະດຶງອາກາດເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຢ່າງໄວວາຈົນເຫຼືອ -150 ອົງສາ ໃນເວລາທີ່ຍົນບິນຜ່ານອາກາດ ອາກາດທີ່ເຢັນລົງນີ້ ກໍຈະຖືກສົ່ງໄປຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍເຊື້ອໄຟ “ໄຮໂດເຈນ” ໃນຫ້ອງເຜົາໄໝ້ ຂອງອາຍພົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັດຕາເລັ່ງເພີ້ມຂຶ້ນແບບເຫຼືອເຊື່ອ.

Alan Bond ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Reaction Engines ເວົ້າວ່າ: ລະບົບເຄື່ອງຈັກອາຍພົນນີ້ ຈະປະຕິວັດຮູບແບບການຂົນສົ່ງໃໝ່ຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຫຼຸດໄລຍະເວລາການເດີນທາງໄດ້ພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນລົງເຊັ່ນ: ໃນອະນາຄົດເຮົາອາດສາມາດເດີນທາງຈາກ “ລອນດອນ” ເຖິງ “ຊິດນີ” ທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນເກືອບ 1 ພັນກິໂລແມັດໄດ້ພາຍໃນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ຈາກເດີມໃຊ້ເວລາ 21 ຊົ່ວໂມງ. ບໍລິສັດມີແຜນຈະເປີດຕົວລະບົບເຄື່ອງຈັກທີ່ພິກໜ້າປະຫວັດສາດພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ຍົນຕົ້ນແບບທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃໝ່ນີ້ ຈະຖືກອອກແບບມາໃນອີກບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວອາຍພົນດັ່ງກ່າວ.

No comments

  1. 1.000km per 4 hours? even 10.000km per 4 hour it s still slow. As I know the fastest one is 11.200km per hour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu