TargeT_FaceB_P02-01

ມີຫຼາຍບໍລິສັດສົນໃຈເຊົ່າສັນຍານດາວທຽມລາວ

ແຫລ່ງຂ່າວຫລ້າສຸດ ຈາກລັດວິສາຫະກິດດາວທຽມລາວ ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ມີ 5 ບໍລິສັດສົນໃຈເຊົ່າສັນຍານດາວທຽມ ຈາກໂຄງການດາວທຽມ LaoSat-1 ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າ 4 ຂະແໜງບໍລິການ ຄື: ໂທລະພາບ, ອິນເຕີເນັດ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ການສື່ສານ ແລະ ວິທະຍຸ ພາຍຫລັງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ສໍາເລັດການປ່ອຍດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015 ຜ່ານມາ.

ພາຍຫລັງການປ່ອຍດາວທຽມ LaoSat-1 ດວງທໍາອິດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງ ສປປ ລາວ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດ ຈາກຫລາຍປະເທດເປັນຕົ້ນກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ, ສປ ຈີນ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

ທ່ານ ສົມນຶກ ໂພທິຣາຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດດາວທຽມລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເມື່ອວັນທີ  16 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້ ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 70 ຊ່ອງ ຈາກຫລາຍບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢາກເຊົ່າສັນຍານບໍລິການ ແຕ່ມີພຽງ 5 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ. ແນວໃດກໍດີ ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຍັງຊີ້ແຈງຕື່ມວ່າ: ອາຍຸການໃຊ້ງານດາວທຽມມີພຽງແຕ່ 15 ປີ ແຕ່ຄາດວ່າປະມານ 10 ປີ ຈະສາມາດກຸ້ມທຶນ ເພື່ອນໍາເອົາໄປຖົມຂຸມ, ໃຊ້ໜີ້ ແລະ ອື່ນໆ ສ່ວນອີກ 5 ປີແມ່ນຜົນກໍາໄລ. ປັດຈຸບັນ ລັດວິສາຫະກິດດາວທຽມລາວ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບາງຂັ້ນຕອນ ທີ່ທາງລັດຖະບານ ຍັງພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ພ້ອມນີ້ ສປປ ລາວ ຍັງມີຈຸດແຂງເຊັ່ນ: ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ຕິດຈອດກັບທະເລ ບວກກັບ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ຍັງບໍ່ມີດາວທຽມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວສົນໃຈມາເຊົ່າດາວທຽມລາວຫລາຍຂຶ້ນ; ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເຊຍ ມີລາຍການທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍດາວທຽມຂອງເຂົາເຈົ້າເຕັມ ແລະ ມີຈໍາກັດ ຈະກາຍເປັນທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມາເຊົ່າດາວທຽມລາວ ແລະ ອື່ນໆ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການຮ່ວມທຶນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ກັບບັນດາບໍລິສັດຂອງສປ ຈີນ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນ 45%, ບໍລິສັດຈີນ (China Asia-Pacific Mobile Telecommunications Satellite co.ltd (APMT) 35%, ບໍລັດສັດ Space Star Technology co.Ltd (SSTC) 15% ແລະ ບໍລິສັດ Asia-Pacific Satellite Technology (APST) 5%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu