AEC-01

ຫັດຖະກຳລາວກ້າວສູ່ AEC ( Handicrafts to perform in AEC )

ຂະແໜງຫັດຖະກຳລາວເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງພ້ອມທັງມີຄວາມເປັນເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ຄວາມເປັນລາວແທ້. ເມື່ອປະເທດເຮົາກ້າວເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC , ຂະແໜງຫັດຖະກຳລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອຮອງຮັບຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ມີຄູ່ແຂ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ, ປະທານສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ, ທັງເປັນເຈົ້າຂອງພິພິທະພັນຜ້າໄໝລາວໄດ້ມີໂອກາດໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ວາລະສານທາເກັດວ່າ: ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຄື ອະນຸລັກຮັກສາ ພູມປັນຍາທາງດ້ານຫັດຖະກຳຂອງບັນພະບູລຸດລາວເຮົາ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ສົ່ງເສີມ ພັດທະນາມເຄື່ອງຫັດຖະກຳລາວໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນໝູ່ປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້, ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 117 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ  ຫັດຖະກຳທີ່ມາຈາກຂະແໜງຕ່ຳຜ້າພື້ນເມືອງ, ຂະແໜງຫັດຖະກຳຕີເງິນ, ຕີຄຳ, ຫັດຖະກຳຈັກສານ, ຫັດຖະກຳປັ້ນດິນເຜົາ, ຂະແໜງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ຂະແໜງນຳໃຊ້ວັດຖຸເສດເຫຼືອ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ພຶດທີ່ໃຫ້ສີທຳມະຊາດ. ມີສາຂາສະມາຄົມຫັດຖະກຳຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ບັນດາແຂວງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດລາວເຮົາ, ເຊິ່ງເໝາະແກ່ການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວຍັງມີກິດຈະກຳຕ່າງໆເປັນຕົ້ນການສຳມະນາ, ເຝິກອົບຮົມທັກສະຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ SME, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ນໆ. ຫຼາຍປີຜ່ານມາເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ສະເພາະແມ່ນຜ້າໄໝລາວແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ແລະ ນິຍົມຊົມຊອບຈາກລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເຄື່ອງຫັດຖະກຳລາວຖືກສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ບັນດາປະເທດ EU, ຍີ່ປຸ່ນ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

ສິ່ງທ້າທາຍຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳແມ່ນບັນຫາວັດຖຸດິບ, ຍ້ອນຄົນປູກມອນລ້ຽງມ້ອນມີໜ້ອຍ ລາວເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງນຳເຂົ້າໄໝຈາກຕ່າງປະເທດ, ຝ້າຍກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອກ່ອນເຮົາກໍປູກຫຼາຍແຕ່ດຽວນີ້ກໍພາກັນເຊົາ, ຊາວກະສິກອນຫັນໄປປູກພຶດອື່ນ.

ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC ນັ້ນ, ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວກໍໄດ້ມີກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮ່ວມກັບສະມາຄົມຫັດຖະກຳຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ລວມທັງນັກທຸລະກິດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ພວກເຮົາຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງແຕ່ລະປະເພດ, ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືກັນໃນການອະນຸຮັກການຕ່ຳຜ້າດ້ວຍມື, ອະນຸຮັກການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນແບບ Oganic ເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດຢູ່ໃນໂລກໄດ້ເຊົາເຮັດແລ້ວ. ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ເຮົາກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃໝ່ຄື: ລາວ, ມ້ຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ປະຊາກອນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ 4 ປະເທດນີ້ແມ່ນມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຖ້າທຽບໃສ່ ປະຊາກອນບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນ, ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຈະມີລາຍໄດ້ໄລ່ທັນເຂົາເຈົ້າ, ການສົ່ງເສີມຂະແໜງຫັດຖະກຳຈຶ່ງຖືກຍົກຂຶ້ນມາ, ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານນີ້ຂອງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນມີຫຼາຍ, ມີພຽງຢ່າງດຽວຄືການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານການຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ.

ໃນປີ 2016 ນີ້, ປະເທດເຮົາເປັນປະທານ ASEM ແນ່ນອນຈະມີກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຂກຄົນທີ່ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ກໍຈະຫຼາຍຂຶ້ນ. ທາງສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂຄງການສ້າງເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໂດຍແມ່ນຊ່ຽວຊານ ຍີ່ປຸ່ນມາແນະນຳ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກນີ້ຈະອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມເປັນລາວທີ່ສຸດ ແລະ ທັງຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊີ້ນຳ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງ ສະມາຊິກສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.

Handicrafts to perform in AEC

Handicrafts are an important sector for the national economy while also reflecting the Lao identity and true essence of Laos. Now that we have acceded to the ASEAN Economic Community (AEC), Lao handicrafts will have to be developed in terms of quantity, quality, and international standards so they may break into markets more readily as there will be increased competition.

Lao Handicrafts Association (LHA) President and owner of the Lao Textile Museum Mr. Hansana Sisane had the chance to grant Target magazine an interview and explained that “The LHA was established with the main aim of preserving the local handicrafts knowledge of our Lao ancestry but also to develop Lao handicrafts into a product, generate jobs for the multiethnic people so that they may have incomes with which to help their households, and to support the government policy to reduce poverty.

The LHA has a membership of 117 handicrafts businesses, which include traditional weavers, silversmiths, goldsmiths, basket weavers, potters, producers of cultural artifacts, producers of renewable products, mulberry tree growers and silkworm farmers, and producers of natural dyes. The LHA has branches in Vientiane Capital, Luang Prabang, Xiengkhouang, Houaphan, Savannakhet, and Champasak as these provinces have famous cultural, historical, and natural tourist attractions so are well suited to the sale of souvenirs and handicrafts.

The LHA also organizes activities, such as seminars and training, for its members on topics such as SME business administration, product design, marketing, and so forth. For many years, handicrafts, especially Lao silk, has received praise and proven popular with both domestic and foreign customers. Lao handicrafts are exported for sale in America, EU countries, Japan, and other ASEAN countries.

The main challenge and difficulty facing Lao artisans is the issue of raw materials as mulberry tree growers and silkworm farmers are small in number so we end up having to import from overseas. The same is true for cotton. We used to grow large quantities of cotton but now, farmers have moved on to cultivating other crops.

As for AEC accession, the LHA participates in a wide range of activities with the handicrafts associations and also businesses of other ASEAN countries. We organize meetings and seminars on the unique aspects of each type of handicraft and discuss how we to preserve the practices of hand-weaving and organic mulberry tree growing and silkworm farming, which are still alive in many countries of the world. The LHA recently participated in a meeting between the newer ASEAN members – Laos, Myanmar, Cambodia, and Vietnam. The incomes of people in these countries are lower than those of other ASEAN countries and we talked about what could be done for us to catch up and to promote our handicrafts sectors so that they would improve as the people of these countries are highly skilled in these areas – they just need assistance when in comes to marketing and sales.

In 2016, our country will be taking on the ASEAN Chairmanship and there are sure to be all kinds of activities and guests at the ASEAN Summit. The LHA will be hosting a project for the creation of souvenirs with Japanese experts providing instruction. The souvenirs which will be designed to reflect the essence of Laos to the greatest extent possible and to make the greatest possible impression on the leaders present. I therefore call upon any parties requiring souvenirs of this nature to contact the LHA so that we may provide each other with mutual support.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu