13382219_1100946333312035_2097163073_n

ຫວຽດນາມ ປ່ຽນເຂດຊຸມຊົນແອອັດ ເປັນອຸທິຍານດອກໄມ້

ເມືອງດາລັດ ໃນແຂວງລຳດົງ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ກຳລັງພະຍາຍາມໃຊ້ເນື້ອທີ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການປ່ຽນແປງເຂດຊຸມຊົນແອອັດໃຫ້ກາຍເປັນສວນດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມ.

ຄວາມງາມຂອງດອກໄມ້ໃນເມືອງດາລັດ ປະເທດຫວຽດນາມທີ່ກຳລັງຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າເຂົ້າຊົມ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດເວລາເຂົ້າຊົມ ເຊິ່ງຈະສາມາດໄປທ່ຽວຊົມເວລາໃດກໍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນວ່າເມື່ອກ່ອນບ່ອນນີ້ເຄີຍເປັນຊຸມຊົນແອອັດມາກ່ອນ. ຫຼັງຈາກທາງພາກລັດຂອງເມືອງດາລັດປ່ຽນໃຫ້ກາຍມາເປັນອຸທິຍານ, ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ທີ່ມີຄົນນິຍົມທ່ຽວຊົມຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້, ເມືອງດາລັດ ຍັງມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ອີກຫຼາຍບ່ອນເຊັ່ນ: ຈະຕຸລັດລຳບຽນ ທີ່ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳແປກຕາ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນດິນວ່າງປ່ຽນແປງໃຫ້ມີສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ມີຜູ້ມາທ່ຽວຊົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແບບປະທັບໃຈ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງເມືອງດາລັດ. ເມືອງດາລັດມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະຕ້ອງເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶຶ່ງພະຍາຍາມປ່ຽນແປງເມືອງໃຫ້ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມສົດໃສໃຫ້ກັບເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu