TargeT_FaceB_P03-01

ຫວຽດນາມ-ບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດຫຼາຍຂຶ້ນ

ກະແສການບໍລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານປອດສານພິດ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼ້າສຸດມີບໍລິສັດເອກະຊົນໃນຫວຽດນາມ ສະເໝີຂໍເປັນຜູ້ນຳໃນການປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງຊາວກະເສດໃນຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນມາເຮັດກະເສດແບບອິນຊີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກກະເສດແບບປອດສານພິດ, ຄວາມຈິງແລ້ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນອີກປະເທດໜື່ງທີ່ມີສັກກະຍະພາບດ້ານການກະເສດ ເຊີ່ງຖື ເປັນສັນຍານອັນດີ ທີ່ຫວຽດນາມຈະໄດ້ເປີດຕະຫຼາດ “ອໍແກນິກ” Organic ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ໜັງສືພິມ “VietnamNews” ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ບໍລິສັດ “ວິນກຣຸບ” ເປັນບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈເຮັດທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທຸລະກິດຫຼັກ ດ້ວຍການປ່ຽນມາຜະລິດຜັກປອດສານພິດແບບຄົບວົງຈອນ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າເປັນຜູ້ນຳໃນແນວຄິດຂອງການເຮັດທຸລະກິດກະເສດຂອງຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກປອດສານພິດ Organic .

ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ປອດສານພິດ ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການສຳຫຼວດຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການກະເສດ, ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດຂອງເມືອງ “ຮ່າໂນຍ” ແລະ “ໂຮ່ຈີມິນ” ເຫັນວ່າປະຊາຊົນ 70% ຍິນດີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຜັກ ແລະ ຊີ້ນ ທີ່ສະອາດ ປອດໄພເໝາະແກ່ການບໍລິໂພກ.

ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍັງເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດອີກວ່າ: ການເຮັດທຸລະກິດອາຫານສະອາດ ແລະ ຜັກປອດສານພິດ ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງ ເພາະມີເນື້ອທີ່ເໝາະສົມແກ່ການເຮັດກະເສດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຄ່າແຮງງານທີ່ຖືກ ໂດຍຈະນຳເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິດສະລະແອນ ມາໝູນໃຊ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu