TargeT_FaceB16-06-05_P-01

ຫວຽດນາມມີແຜນພັດທະນາພິພິທະພັນ.

ປະເທດຫວຽດນາມມີພິພິທະພັນກວ່າ 100 ແຫ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ສົນໃຈຫຼາຍປານໃດ ສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊົມພິພິທະພັນຈະເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາກັບທາງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຄົນລຸ້ນໃໝ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການທ່ຽວຊົມພິພິທະພັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ດັ່ງນັ້ນທາງພາກລັດຖະບານຈຶ່ງຈັດອົບຮົມວິທີການໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ມາຊົມທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃໝ່ ພ້ອມຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອດຶງດູດກຸ່ມຄົນລຸ້ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນເປັນກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການແຮງກະຕຸ້ນໂດຍຜ່ານການສໍາຜັດ, ເບິ່ງ ແລະ ໄດ້ຍິນໄປພ້ອມໆກັນ ຈຶ່ງໄດ້ມີແຜນການທີ່ຈະນໍາໜ້າຈໍສໍາຜັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະບົບສາມມິຕິ ເຂົ້າມາໃຊ້ໃນການນໍາສະເໜີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu