TargeT_FaceB_P08-01

ຫວຽດນາມກຽມຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Website ກະຊວງແຮງງານ ນັກຮົບເກົ່າ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຫວຽດນາມ ເປີດເຜີຍວ່າ: ທ່ານ Pham Minh Huan ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານໄດ້ປະກາດປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ ທ່ານລະບຸວ່າ: ມີຂໍ້ຕົກລົງປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 7,3% ເມື່ອທຽບກັບໃນປີ 2016 ທັງນີ້ມະຕິດັ່ງກ່າວຈະຖືກຢືນຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເພື່ອອະນຸມັດຕໍ່ໄປ ໂດຍເມື່ອປັບຂຶ້ນຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າໃນປີ 2017 ແລ້ວຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າຈະຢັບຂຶ້ນມາຢູ່ທີ່ 115,69 ໂດລາ ຈົນເຖິງລະດັບ 168,16 ໂດລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານ Mai Duc Chinh ຫົວໜ້າສະຫະພາບແຮງງານຫວຽດນາມອອກມາເວົ້າໃນນາມແຮງງາມທ້ອງຖິ່ນວ່າ: ສະຫະພາບຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບຕົວເລກດັ່ງກ່າວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu