TargeT_FaceB_P07-01

ສໍາມະນາດ້ານເຕັກນິກ-ຜະລິດຕະພັນຈາກນໍ້າມັນປາມ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກແມ່ຂອງ  ທາງບໍລິສັດ Malaysian palm Oil Board (MPOB) ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂຶ້ນໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ Tan Tai Hing ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະເທດມາເລເຊຍ ປະຈໍາລາວ ,ທ່ານນາງ ຟາວເຊຍ ເອກຊາດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານເຕັກນິກ ແລະ ບໍລິຫານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຂອງຄະນະບໍລິຫານນໍ້າມັນປາມ ຂອງມາເລເຊຍ, ພ້ອມດ້ວຍຕົວແທນຈາກກະຊວງ,ບໍລິສັດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ງານສໍາມະນາທາງດ້ານເຕັກນິກນໍ້າມັນປາມຂອງມາເລເຊຍ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນປາມ ເຂົ້າໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານໂພສະນາການຂອງນໍ້າມັນປາມ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ, ການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ , ອຸດສາຫະກໍາ ການຜະລິດນໍ້າມັນປາມ ໃນສປປ ລາວ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າມັນປາມຂອງມາເລເຊຍ ຕໍ່ ສປປ ລາວ.  ພ້ອມນີ້ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວຽກງານອື່ນທີ່ສໍາຄັນ ມາເລເຊຍເປັນປະເທດທີ່ລົງທຶນໃຫຍ່ອັນດັບທີ່ 9 ຢູ່ ສປປ ລາວ. ອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນປາມແມ່ນອີກປັດໃຈໜຶ່ງໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາ ເຊິ່ງຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງການສໍາມະນາມື້ນີ້ ກໍແມ່ນອີກໜຶ່ງຕົວຢ່າງໃນການພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ ຂອງປະຊາກອນ 600 ລ້ານຄົນຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ.

MPOB ເປັນອົງກອນຂອງລັດຖະບານ ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນປາມຂອງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນປາມ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ປີ 2000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu