TargeT_FaceB_P-01

ສຸທິດາ ປານ້ອຍກັບຜົນງານເພງ: ກ້າຖາມຈັງໃດ ວ່າຫຼາຍໃຈແລ້ວໄດ້ຫຍັງ?

ກັບມາອີກຄັ້ງກັບການຮ້ອງເພງແກ້ຕອບ ເພງ: ຫຼາຍໃຈແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ? ຜົນງານເພງຂອງ ໜຸ່ມ ຕົ້ນຄູນ ສຸນາເຄນ ເຊິ່ງເພງຕອບໂຕ້ໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນມີຊື່ວ່າ: ກ້າຖາມຈັງໃດ ວ່າຫຼາຍໃຈແລ້ວໄດ້ຫຍັງ? ຮ້ອງໂດຍ ສຸທິດາ ປານ້ອຍ ເຊິ່ງປະພັນໂດຍ ໜຸ່ມ ຕົ້ນຄູນ ແລະ ຄົມ ຄົງຊະນະ,  ມີເນື້ອຫາຕອບໂຕ້ແບບເຈັບໆ ຄັກໆ ເວົ້າໃຫ້ຝ່າຍຊາຍວ່າ ເຈົ້າກ້າຖາມຈັງໃດ ວ່າຂ້ອຍຫຼາຍໃຈ ທັງໆທີ່ຂ້ອຍກໍມີພຽງເຈົ້າຄົນດຽວ ຖ້າວ່າເຈົ້າຮັກຂ້ອຍແທ້ ຕ້ອງເຊື່ອໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈຕົວຂ້ອຍຢ່າມາຖາມວ່າຂ້ອຍຫຼາຍໃຈແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ? ເພາະຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຫຼາຍໃຈ…. ຈັງໃດກໍຂໍຝາກຜົນງານທັງສອງເພງນີ້ ໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກັນແດ່ເດີ…

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 5186859 ປານ້ອຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu